ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu sauc par mormoņiem vai mormonismu?

Oficiālā atbilde

1838. gadā Džozefs Smits saņēma atklāsmi, kurā bija pateikts, ka Baznīcas pilnais nosaukums ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca (Mācība un Derības 115:4). Kopš tā laika tas ir bijis Baznīcas nosaukums. Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, ir uzsvēris Baznīcas pareizo nosaukumu, sakot:

„Mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Baznīcas oficiālais nosaukums ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, un Viņš ir mūsu pielūgsmes centrā.

Baznīca nes Jēzus Kristus, Dieva Dēla, pasaules Pestītāja, Vārdu. Baznīca oficiāli saucas Viņa Vārdā.

Attiecībā uz frāzi „Pēdējo dienu svētie” — Kristus Baznīcas locekļus senatnē sauca par svētajiem (skat. Ap. d. 9:32, Efeziešiem 2:19, Filipiešiem 1:1). Viņi bija agrīno dienu svētie. Mēs esam Pēdējo dienu svētie. Tas ir tik vienkārši.

Bieži vien mūs dēvē par mormoņiem. Tā ir mums dota iesauka, jo mēs ticam, ka Mormona Grāmata ir Dieva vārds — grāmata, kas ir saskanīga ar Bībeli un kas ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu.”