ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas bija Džozefs Smits?

Oficiālā atbilde

Džozefs Smits, jaunākais, piedzima 1805. gadā Šeronā, Vindzoras apgabalā, Vermontas štatā, Džozefam un Lūsijai Makai Smitiem. Viņam bija 10 brāļi un māsas. Viņa vecāki mācīja viņam lūgt Dievu, lasīt Bībeli un ticēt Dievam. 14 gadu vecumā, saņemot atbildi uz dedzīgu lūgšanu, Džozefs savā Pirmajā vīzijā redzēja Dievu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu. 17 gadu vecumā Džozefu sāka apmeklēt debesu vēstneši, kuri viņu sagatavoja viņa lomai Jēzus Kristus Baznīcas atjaunošanā uz Zemes. Viņš bija pravietis, līdzīgs Mozum, Jesajam un citiem praviešiem Bībeles laikos. Dievs viņu stiprināja, lai viņš varētu izpildīt savu misiju, līdzīgi kā Jeremiju, kurš teica: „Ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns!” Bet Tas Kungs man sacīja: „Nesaki: es esmu jauns, — jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu” (Jeremijas 1:6-7).