ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir Mormona Grāmata?

Oficiālā atbilde

Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par to, ka Jēzus Kristus patiešām dzīvoja un ka Viņš ir Dieva Dēls. Tā satur senatnes praviešu rakstus. Viens no šiem praviešiem, vārdā Lehijs, dzīvoja Jeruzālemē aptuveni 600 g. pr. Kristus. Dievs pavēlēja Lehijam vest nelielu ļaužu grupu uz Amerikas kontinentu. Tur viņi kļuva par lielu civilizāciju.

Dievs turpināja aicināt praviešus šo ļaužu vidū. Mormona Grāmata ir praviešu un pierakstu glabātāju rakstu apkopojums. Tā ir nosaukta Mormona vārdā, kurš bija viens no pēdējiem šiem senajiem praviešiem.

Šie pravieši zināja par Debesu Tēva ieceri Saviem bērniem un par Jēzus Kristus misiju. Viņi pierakstīja, ka Kristus pēc Savas Augšāmcelšanās parādījās Amerikas kontinenta iedzīvotājiem, mācīja viņiem Savu evaņģēliju un izveidoja Savu Baznīcu viņu vidū. Grāmatā ietvertas Jēzus Kristus mācības, kas liecina par Viņa veikto Izpirkšanu un Viņa mīlestību. Tā atbalsta un apstiprina Bībeli.

Mormona Grāmatas noslēgumā ir dots dižens apsolījums, ka tie, kuri to lasīs un sirsnīgi lūgs par to, ar Svētā Gara spēku varēs zināt, ka tā ir patiesa (Moronija 10:4).