ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir ticība?

Oficiālā atbilde

Ticēt nozīmē „[cerēt] uz to, kas nav redzams, bet kas ir patiess” (skat. Mormona Grāmata, Almas 32:21 un Ebrejiem 11:1). Katru dienu mēs tiecamies sasniegt kādu mērķi, uz kuru ceram, kaut arī nezinām gala iznākumu. Tas ir līdzīgi ticībai.

Ticība Dievam ir kas vairāk par teorētisku atziņu. Ticēt Dievam — nozīmē paļauties uz Viņu, būt pārliecinātam par Viņu un labprātīgi rīkoties saskaņā ar savu ticību Viņam. Tas ir rīcības un spēka princips.

Mormona Grāmatas pravietis Alma ticību salīdzināja ar sēklu. Ja tu iedēsti sēklu un to kop, ja tā ir laba sēkla, tā izaugs un galu galā nesīs augļus (Almas 32:28-43). Tāpat ir ar ticību. Ja tu paklausi Dieva baušļiem, studē Viņa vārdu un vēlies ticēt Kristum, ticība tevī augs.