ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā es varu kļūt par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas (Mormoņu Baznīcas) locekli?

Oficiālā atbilde

Mācoties vairāk par Jēzus Kristus evaņģēliju, tu vari sajust miera, mierinājuma un laimes sajūtas. Daži cilvēki ir teikuši, ka viņi atpazīst mācītās patiesības un jūtas, it kā pārradušies mājās. Tu izjūti Svētā Gara ietekmi, kas pavēsta, ka tas, ko tu mācies, ir patiess.

Ja tu vēlies rīkoties atbilstoši Kristus mācībām un paklausīt Viņa baušļiem, tu vispirms tiec aicināts piedalīties vairākās pārrunās, kurās tevi iepazīstinās ar Viņa evaņģēlija pamatprincipiem.

Kad tu būsi gatavs (-a), tu varēsi kļūt par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekli, saņemot kristīšanas ar iegremdēšanu priekšrakstu grēku atlaišanai, ko veic cilvēks ar atbilstošām pilnvarām, kurš pēc kristībām uzliks savas rokas uz tavas galvas, apstiprinās tevi par Baznīcas locekli un paziņos svētību, ka tu vari saņemt Svētā Gara dāvanu (skat. Ap. d. 8:18-20).

Ja vēlies, lai tevi apmeklētu Baznīcas pārstāvji, kuri pastāstīs vairāk par to, kā kļūt par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekli, uzklikšķini šeit.