ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Ko Pēdējo dienu svētie (mormoņi) māca par kristīšanu?

Oficiālā atbilde

„Mēs ticam, ka caur Kristus veikto Izpirkšanu visa cilvēce var tikt izglābta, ja tā paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem” (Ticības apliecinājumi 1:3). Kristīšana ūdenī ir priekšraksts, kas ir būtisks mūsu glābšanai. Tiekot kristīti, mēs parādām Dievam, ka vēlamies būt paklausīgi Viņa baušļiem. Jēzus, kaut arī bija bez grēka, parādīja mums piemēru, tiekot kristīts (skat. Mosijas 18:8-10). Glābējs atklāja pareizo kristīšanas veidu pravietim Džozefam Smitam, izskaidrojot, ka šis priekšraksts ir jāveic cilvēkam, kuram ir priesterības pilnvaras, un ka tas ir jāveic ar iegremdēšanu (skat. Mācība un Derības 20:72-74).

Iegremdēšana simbolizē cilvēka grēcīgās dzīves nāvi un atdzimšanu garīgā dzīvē, kas veltīta kalpošanai Dievam un Viņa bērniem. Tā arī simbolizē nāvi un augšāmcelšanos. (Skat. Romiešiem 6:3-6.) Mazi bērni ir izpirkti caur Jēzus Kristus žēlastību. Viņi ir „dzīvi Kristū” un nevar grēkot. Viņiem nav nepieciešams tikt kristītiem, līdz viņi saprot atšķirību starp labo un ļauno. Tas Kungs ir atklājis, ka bērniem ir jātiek kristītiem astoņu gadu vecumā. (Skat. Mormona Grāmata, Moronija 8:8-24; Mācība un Derības 29:46-47, 68:27.)