ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ Pēdējo dienu svētie kristī jaunos Baznīcas locekļus?

Oficiālā atbilde

Jēzus Kristus mācīja, ka mums jātiek kristītiem ar iegremdēšanu (skat. Marka 16:16; 3. Nefijs 11:21-26). Viņš Pats parādīja piemēru, tiekot kristīts, lai piepildītu visu taisnību (skat. Mateja 3:15).

Mēs tiekam kristīti grēku atlaišanai, un kristīšanu veic cilvēks ar Dieva priesterības pilnvarām. (Skat. Ap. d. 2:38, Ap. d. 22:16.) Mēs tiekam kristīti, arī lai kļūtu par Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem un lai ieietu Dieva valstībā (Jāņa 3:5).

Caur kristību priekšrakstu mēs dodam solījumu Dievam jeb noslēdzam derību ar Dievu. Mēs apsolām pieņemt Kristu, kļūt par Viņa sekotājiem un turēt Viņa baušļus līdz savas dzīves beigām. Savukārt mūsu Debesu Tēvs apsola piedot mūsu grēkus un ļaut mums atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Viņu, ja mēs turam savas derības.