ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana? Kādēļ Jēzum Kristum vajadzēja upurēt Savu dzīvību?

Oficiālā atbilde

Vārdos pilnībā nav iespējams izteikt, cik nozīmīga ir Izpirkšana — vissvarīgākais un visneparastākais notikums pasaules vēsturē. Glābējs izpirka mūsu grēkus, ciešot Ģetzemanes dārzā un pie krusta. Tā ir labā vēsts visiem cilvēkiem!

Mēs nespējam pilnībā saprast, kā Jēzus cieta par mūsu grēkiem. Taču mēs zinām, ka Ģetzemanes dārzā zem mūsu grēku smagās nastas Viņš izjuta tādas mokas, ka asiņoja no katras poras (skat. Mācība un Derības 19:16-17).

Vēlāk, kad Jēzus bija pie krusta, Viņš atkal izjuta mūsu grēku smago nastu, ciešot sāpjpilnu nāvi pēc viena no nežēlīgākajiem veidiem, kas jebkad bijis zināms. Grāmatas „Jesus the Christ” 462. lpp. teikts: „Šķiet, ka papildus krustā sišanas drausmīgajām ciešanām Ģetzemanes agonija atkārtojās un kļuva tik spēcīga, ka parasts cilvēks to nespētu izturēt. Šajā visrūgtākajā stundā mirstošais Kristus bija viens — viens pats visdrausmīgākajā realitātē.”

Glābējs mums pavēsta:

„Jo lūk, Es… esmu izcietis tās par visiem, lai viņi varētu neciest… tāpat kā [Es]” (Mācība un Derības 19:16-17).

Jēzus Kristus, izpērkot mūsu grēkus, izdarīja to, ko vienīgi Viņš varēja izdarīt. Lai Viņa veiktā Izpirkšana pilnībā darbotos mūsu personīgajā dzīvē, mums jātic Jēzum Kristum, jānožēlo savi grēki, jātiek kristītiem un konfirmētiem no cilvēka ar attiecīgām pilnvarām, jāsaņem Svētā Gara dāvana, jāklausa Dieva baušļiem, jāsaņem svēti priekšraksti un jācenšas kļūt līdzīgiem Viņam. Ja mēs tā darām, paļaujoties uz Viņa veikto Izpirkšanu, mēs varam atgriezties, lai dzīvotu mūžīgi kopā ar Viņu un mūsu Debesu Tēvu.