ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir Pēdējo dienu svētie (mormoņi)?

Oficiālā atbilde

Mormoņi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, kas tika nodibināta 1830. gadā. 2010. gadā Baznīcas locekļu skaits visā pasaulē sasniedza aptuveni 14 miljonus. Baznīcas galvenā pārvalde atrodas Soltleiksitijā, Jūtā. Pēdējo dienu svētie tic Bībelei un Jēzus mācībām, kas caur atklāsmi tiek dotas mūsdienu apustuļiem un praviešiem. Pēdējo dienu svētie tic, ka viņu baznīca ir tāda pat kā sākotnējā baznīca, ko Jēzus izveidoja, kad Viņš bija uz Zemes (skat. Efeziešiem 2:19-20, 4:11-14). Vārds „mormonis” ir iesauka, kas radusies tādēļ, ka Baznīcas locekļi tic Mormona Grāmatai (seniem Rakstiem, kas tika atklāti praviešiem Amerikas kontinentā un kurus viņi pierakstīja tajā pat laikā, kad Vecajā pasaulē tika rakstīta Bībele).