ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Vai Pēdējo dienu svētie palīdz tikai saviem biedriem?

Oficiālā atbilde

Baznīcā daudz kas tiek darīts, lai svētītu un palīdzētu tiem, kuri nav Pēdējo dienu svētie. Aprēķināts, ka kopš 1985. gada Baznīca ir ziedojusi vairāk nekā 1 miljardu dolāru skaidrā naudā un materiālās palīdzības veidā 167 dažādās valstīs, kur bijusi vajadzība pēc humānās palīdzības. Daudzās no šīm valstīm ir ļoti maz Pēdējo dienu svēto vai to vispār nav, vai arī tajās nepastāv kristietība. Šodien pasaulē kalpo vairāk nekā 55 000 Pēdējo dienu svēto misionāru. Viņu kalpošanas mērķis ir palīdzēt tiem, kuri nav Pēdējo dienu svētie. Džozefs Smits mācīja, ka mums ir „jāpaēdina izsalkušais, jāapģērbj kailais, jāapgādā atraitne, jānosusina bāreņa asaras, jāmierina nomāktais, neskatoties uz to, vai viņi pieder šai baznīcai vai kādai citai, vai nevienai baznīcai”.