ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kāpēc Pēdējo dienu svētie tic Bībelei?

Oficiālā atbilde

Svētā Bībele liecina par Jēzus Kristus dievišķību, un tā ir ietekmējusi un stiprinājusi miljoniem Viņa sekotāju. Bībele ir Svēto Rakstu krājums, kas satur Dieva atklāsmes un pierakstus par Viņa bērnu Dieva darbiem Svētajā zemē.

Bībeles vēsturiskie pieraksti aptver gadsimtiem ilgu laika posmu — no Ādama laikiem līdz apustuļu nāvei. Turklāt Bībeles lielāko daļu grāmatu ir sarakstījuši pravieši un tās ir sarakstītas par praviešiem, kas pasaulē dzīvojuši dažādos laikos.

Kā tu droši vien jau zini, Bībele sastāv no Vecās Derības un Jaunās Derības.

Vecā Derība satur svētus rakstus, kas sarakstīti pirms Kristus dzimšanas. Daudzi Vecās Derības pravieši pareģoja Glābēja un Pestītāja atnākšanu (skat. Jesajas 7:14, 9:6, 53:3-7).

Jaunā Derība vēstī par šī Glābēja un Pestītāja, proti, Jēzus Kristus, dzīvi. Vēl tā stāsta par Viņa sākotnējās Baznīcas izveidošanu.