ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ daži cilvēki Pēdējo dienu svēto ticību (mormonismu) sauc par kultu?

Oficiālā atbilde

Viena no vārda „kults” definīcijām Vebstera vārdnīcā ir šāda: „Reliģija, kas tiek uzskatīta par netradicionālu.” Tā kā mormonisms nav radies kā katoļu vai protestantu baznīcu atzars, daži to uzskata par netradicionālu. Piemēram, Pēdējo dienu svēto pieņemtā Dievības definīcija atšķiras no Nīkajas ticības apliecības, ko pieņēmušas vairums katoļu un protestantu baznīcu. Parasti apzīmējumu „kults” izmanto Baznīcas pretinieki, cenšoties kritizēt Baznīcu vai celt tai neslavu. Tomēr reizēm tas vienkārši ir raksturojums, kas laika gaitā radies zināšanu trūkuma dēļ. Šāda veida pārpratumi bieži vien izzūd, kad cilvēki sāk saprast vispārpieņemtās patiesības, kas tiek mācītas un kam tic Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā. Proti, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un ka Viņš ir pasaules Glābējs un Pestītājs, kuru mēs mīlam un pielūdzam. Kad cilvēki sāk saprast un apzināties, kam tic Pēdējo dienu svētie, viņu viedoklis par Baznīcu parasti izmainās, un vecus uzskatus aizstāj jauna izpratne.