ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kurš dibināja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu (Mormoņu Baznīcu)?

Oficiālā atbilde

1820. gada pavasarī 14 gadīgs zēns, vārdā Džozefs Smits, devās uz birzi netālu no savām mājām Palmīrā, Ņujorkā, un lūdza Dievu, lai uzzinātu, kurai baznīcai viņam vajadzētu pievienoties. Atbildot uz viņa lūgšanu, viņam parādījās Dievs Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, līdzīgi kā Debesu būtnes bija parādījušās Bībeles laikā tādiem praviešiem kā Mozus un Pāvils. Džozefs uzzināja, ka uz Zemes vairs nebija Jēzus Kristus sākotnēji izveidotās Baznīcas.

Dievs izvēlējās Džozefu Smitu, lai viņš atjaunotu uz Zemes Jēzus Kristus Baznīcu. Turpmāko 10 gadu laikā Džozefu apmeklēja citi Debesu vēstneši, ar Dieva spēku viņš pārtulkoja Mormona Grāmatu un saņēma dievišķas pilnvaras izveidot Baznīcu. Baznīca tika izveidota 1830. gada 6. aprīlī Faijetā, Ņujorkas štatā, Džozefa Smita vadībā. Tā ir izaugusi par organizāciju, kuras locekļi un draudzes ir atrodamas visā pasaulē.