ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kāda ir Pēdējo dienu svēto izpratne par ģimeni?

Oficiālā atbilde

„Ģimene — Vēstījums pasaulei” ir izklāstīti daudzi Pēdējo dienu svēto uzskati par ģimenēm. Viena no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pamatpārliecībām ir tāda, ka ģimenes attiecības var turpināties mūžīgi — nevis tikai šajā dzīvē.

Tāpat kā daži no dzīves lielākajiem gandarījumiem rodami ģimenes attiecībās, tuva ģimenes locekļa zaudējums var būt par dziļu bēdu iemeslu.

Taču ar nāvi mūsu attiecībām ar mīļajiem tuviniekiem nav jābeidzas. Tas Kungs atklāja pravietim Džozefam Smitam, ka „tas pats draudzīgums, kas ir starp mums šeit, būs starp mums tur [mūžībā], tikai tas būs saistīts ar mūžīgo godību” (Mācība un Derības 130:2).

Ģimenes locekļi, kuri pieņem Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un seko Viņa piemēram, var būt kopā mūžīgi caur svētiem priekšrakstiem, kas tiek veikti Dieva svētajos tempļos. Jēzus piešķīra Pēterim spēku saistīt uz zemes un debesīs (skat. Mateja 16:19). Šis pats saistīšanas spēks tika atjaunots uz zemes un piešķirts Džozefam Smitam. Pēdējo dienu svētie tic, ka viņi var tikt „sieti” jeb saistīti kopā, pateicoties Jēzus Kristus spēkam, kas tiem dos iespēju dzīvot kopā mūžībā.