ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca palīdz cilvēkiem visā pasaulē?

Oficiālā atbilde

Jēzus Kristus evaņģēlijs māca, ka cilvēkiem jānes citam cita nastas (Galatiešiem 6:2). Kad cilvēki visā pasaulē saskaras ar dabas katastrofām un grūtībām, ko pašu spēkiem nespēj pārvarēt, Baznīca ir gatava sniegt palīdzību, ko saziedojuši Baznīcas locekļi.

Šī palīdzība domāta grūtībās nonākušiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības, etniskās izcelsmes vai tautības. Pašreiz humānā palīdzība tiek sniegta 147 valstīs, un tās apjoms ik gadu ir vairāki desmiti miljonu dolāru.

Latter-day Saint Charities ir Baznīcas organizācija, kas:

  • izdala pārtiku;
  • sniedz palīdzību pēc dabas katastrofām, piemēram, organizē brīvprātīgos, kas palīdz uzkopšanas darbos, piedāvā savus sanāksmju namus patvēruma izmantošanai, kā arī bez maksas piegādā pārtiku, ūdeni un medicīnisko aprīkojumu;
  • finansē un sekmē projektus, kas sniedz atbalstu nelaimju piemeklētajām kopienām;
  • māca pašpaļāvību;
  • palīdz cilvēkiem uzsākt nelielu uzņēmējdarbību savās mājās.

Apmeklējiet Baznīcas sponsorēto mājaslapu Provident Living (Apdomīga dzīvošana), lai iegūtu papildus informāciju par Baznīcas humānās palīdzības centieniem.