ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir mormonisms? Kam Pēdējo dienu svētie tic?

Oficiālā atbilde

Kad Jēzus Kristus dzīvoja uz Zemes, Viņš izveidoja Savu Baznīcu, lai visi cilvēki varētu pieņemt Viņa evaņģēliju un kādu dienu atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Dievu, mūsu Mūžīgo Tēvu. Pēc tam, kad Jēzus Kristus nomira, augšāmcēlās un uzkāpa debesīs, Viņa apustuļi caur Svēto Garu turpināja saņemt atklāsmes no Viņa par to, kā vadīt Viņa Baznīcas darbu. Tomēr pēc tam, kad viņi tika nogalināti, Baznīcas locekļi izmainīja Viņa nodibinātās Baznīcas mācības. Kaut arī daudzi labi cilvēki un daļa patiesības palika uz Zemes, šī Atkrišana jeb vispārēja atkāpšanās no patiesības bija iemesls tam, ka Baznīca tika paņemta prom no Zemes (2. tesaloniķiešiem 2:1-3; Ap. d. 20:29-30). Apustulis Pēteris pravietoja, ka Jēzus atjaunos Savu Baznīcu pirms Savas Otrās Atnākšanas (Ap. d. 3:19-21).

Jēzus Kristus sāka atjaunot Savu Baznīcu visā tās pilnībā uz Zemes 1820. gadā caur pravieti Džozefu Smitu. Tā ir izaugusi, kļūstot par pasaules mēroga Baznīcu ar vairāk nekā 14 miljoniem Baznīcas locekļu. Tai ir tādas pat mācības un pamatstruktūra kā Baznīcai, ko Jēzus nodibināja Jaunās Derības laikos.