ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kur aizsākās Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas (Mormoņu Baznīcas) darbība?

Oficiālā atbilde

1820. gada pavasarī 14 gadus vecs zēns vārdā Džozefs Smits devās uz koku birzi netālu no savām mājām Palmīrā, Ņujorkas štatā, un lūdza Dievu, lai uzzinātu, kurai no baznīcām viņam pievienoties. Atbildot uz viņa lūgšanu, viņam parādījās Dievs Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, tāpat kā Debesu būtnes bija parādījušās Bībeles laikā tādiem praviešiem kā Mozus un Pāvils. Džozefs uzzināja, ka uz Zemes vairs nebija Baznīcas, ko sākotnēji izveidoja Jēzus Kristus Savas laicīgās kalpošanas laikā.

Dievs izvēlējās Džozefu Smitu un caur viņu atjaunoja uz Zemes Jēzus Kristus Baznīcu. Turpmāko 10 gadu laikā Džozefu apmeklēja citi Debesu vēstneši, viņš pārtulkoja Mormona Grāmatu ar Dieva dāvanu un spēku un saņēma dievišķas pilnvaras izveidot Baznīcu. Baznīca tika izveidota 1830. gada 6. aprīlī Faijetā, Ņujorkas štatā, Džozefa Smita vadībā. Tā ir izaugusi par organizāciju, kuras locekļi un draudzes atrodas visā pasaulē.