ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Vai jūs patiešām ticat, ka mūsdienās ir dzīvs pravietis — tāds kā Mozus?

Oficiālā atbilde

Visos laikmetos Dievs ir izraudzījies praviešus, tādus kā Noa, Ābrahāms, Mozus un citi, lai viņi mācītu evaņģēliju un vadītu Viņa Baznīcu (Amosa 3:7). Tāpat tas ir mūsdienās. Pasaulē, kurā reizēm ir daudz neskaidrību, Dieva vadība ir nepieciešama mums visiem. Tā kā Dievs mīl Savus bērnus, Viņš turpina sūtīt dzīvos praviešus. Džozefs Smits (1805–1844) bija pirmais mūslaiku pravietis. Russell M. Nelson ir Dieva izraudzītais pravietis šodien.

Līdzīgi kā Dievs caur Savu pravieti Mozu izveda israēliešus no verdzības un aizveda uz labāku vietu, Viņš vada Savus bērnus arī šodien uz laimīgāku, mierīgāku dzīvi, ja viņi izvēlas sekot Viņa dzīvajam pravietim. Mēs aicinām tevi uzklausīt dzīvo praviešu vārdus un apdomāt, kā Dieva gribas zināšana var nākt par labu tavā dzīvē.