ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Vai vīrs un sieva var būt kopā mūžīgi? Vai Pēdējo dienu svētie tic, ka debesīs ģimenes dzīvos kopā?

Oficiālā atbilde

Ģimenes attiecības var būt mūžīgas — ne tikai šajā dzīvē.

Tāpat kā daži no dzīves lielākajiem gandarījumiem rodami ģimenes attiecībās, tuva ģimenes locekļa zaudējums var būt par dziļu bēdu iemeslu.

Jēzus Kristus piešķīra Saviem mācekļiem spēku saistīt ģimenes kopā uz mūžību; Viņš teica: „Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs” (Mateja 16:19).

Ar nāvi mūsu attiecībām ar mīļajiem tuviniekiem nav jābeidzas. Tas Kungs atklāja Džozefam Smitam, ka „tas pats draudzīgums, kas ir starp mums šeit, būs starp mums tur [mūžībā], tikai tas būs saistīts ar mūžīgo godību” (Mācība un Derības 130:2).

Ģimenes locekļi, kuri pieņem Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un seko Viņa piemēram, var būt kopā mūžīgi caur svētiem priekšrakstiem, kas tiek veikti Dieva svētajos tempļos. Šie priekšraksti sasaista vīru un sievu kopā uz mūžību un bērnus ar vecākiem kā mūžīgu ģimeni. (Skat. „Ģimene — Vēstījums pasaulei”.)