ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ Pēdējo dienu svētajiem nav apmaksātas garīdzniecības?

Oficiālā atbilde

Baznīcas locekļi pulcējas vietējās grupās, ko sauc par bīskapijām vai draudzēm. Bīskapijas un draudzes tiek veidotas pēc ģeogrāfiskā izvietojuma, un Baznīcas locekļi apmeklē savām mājām tuvāk esošu bīskapiju vai draudzi. Baznīcas locekļi pulcējas kopā svētdienas dievkalpojumā. Bīskapijas vai draudzes vadītājs ir bīskaps vai draudzes prezidents. Viņam par kalpošanu netiek maksāts, taču viņš ziedo savu laiku, lai kalpotu savai bīskapijai vai draudzei.

Vadītāji aicina Baznīcas locekļus kalpot dažādos Baznīcas aicinājumos. Dodot šādus aicinājumus, vadītāji tiecas saņemt dievišķu vadību. Cilvēks var tikt aicināts, piemēram, skolotāja, jauniešu vadītāja, lietveža u.c. amatā. Baznīcas locekļa kalpošana svētī citus cilvēkus un sniedz viņam iespējas mācīties un pilnveidoties.

Bīskapijā vai draudzē Baznīcas locekļi iegūst draugus un palīdz cits citam. Baznīcas locekļi cenšas dzīvot pēc kāda sena pravieša mācībām, kurš mācīja, ka pēc kristīšanās mums jābūt gataviem „nest [vienam] otra slogus, lai tie kļūtu viegli” un „sērot ar tiem, kas sēro; jā, un mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums” (Mormona Grāmata, Mosijas 18:8-9).

Caur kalpošanu Baznīcas locekļi atvieglina cits cita slogus un izrāda mīlestību.