ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā mēs varam stiprināt savu ticību Jēzum Kristum?

Oficiālā atbilde

Mormona Grāmatas pravietis Alma ticību salīdzināja ar sēklu. Ja iedēsta sēklu un to kop, ja tā ir laba sēkla, tā izaugs un pēc laika nesīs augļus (Almas 32:28-43). Tāpat ir ar ticību. Ja cilvēks ir paklausīgs Dieva baušļiem, studē Viņa vārdu un vēlas ticēt Kristum, ticība viņā augs.