ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā mēs varam apturēt pornogrāfijas izplatīšanos un ietekmi?

Oficiālā atbilde

Prezidents Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, teica: „Atgriešanās pie Dieva mācībām palīdzēs vairāk nekā jebkas cits, lai mūsu valsts kuģis noturētos uz droša kursa, nācijai iekuģojot trešajā gadu simtenī. Tas ir vislabākais risinājums konfliktiem. Tas ir risinājums pornogrāfijas ļaunumam…” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 18. lpp.).

Runājot par to cilvēku pilsonisko atbildību, kuri iestājas pret pornogrāfiju, Prezidents Hinklijs vēl teica: „Sabiedrības viedokļa veidošanās sākas ar dažām dedzīgām balsīm. Es neatbalstu izaicinošu klaigāšanu vai dūru vicināšanu un draudēšanu likumdevēju priekšā. Taču es uzskatu, ka mums dedzīgi un no sirds, un ar pozitīvu nostāju jāizsaka sava pārliecība tiem, kam dota lielā atbildība —veidot un ieviest mūsu likumus. Bēdīgi ir tas, ka mazākums, kas pieprasa lielāku liberalizāciju (visatļautību), kas izplata un kāri skatās pornogrāfiju, kas veicina amorālas izpausmes un pārtiek no tām, paceļ savas balsis tik ilgi, līdz mūsu likumdevēji sākt ticēt, ka viņu prasītais pauž vairākuma gribu. Mēs visdrīzāk nesaņemsim to, par ko skaļi nerunājam. Pacelsim savas balsis. Es ceru, ka tās nebūs spalgas balsis, bet ceru, ka mēs runāsim ar tādu pārliecību, ka tie, ar kuriem mēs runāsim, zinās par mūsu sajūtu stiprumu un mūsu centienu patiesumu” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 130. lpp.).