ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas kopīgs ir piedienībai un šķīstībai? Kā vecāki var mācīt savus bērnus būt piedienīgiem apģērbā, valodā un uzvedībā?

Oficiālā atbilde

Piedienība, valoda un šķīstība ir saistītas ar to, ka mūsu ķermeņi ir svēti un radīti pēc Dieva tēla. Tādēļ cienīt šo svēto dāvanu nozīmē būt fiziski intīmās attiecībās vienīgi laulībā, kas noslēgta starp vīrieti un sievieti, pienācīgi apsegt savu ķermeni un vienmēr izmantot pacilājošu valodu. Vecāki var mācīt saviem bērniem, ka tad, kad viņi šādi izrāda cieņu pret savu ķermeni, viņi var iegūt svētību — Svētā Gara klātbūtni.