ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ pilnvaras kristīšanas priekšraksta izpildīšanai ir svarīgas?

Oficiālā atbilde

Visos laikos Dievs ir devis Saviem kalpiem, praviešiem, pilnvaras rīkoties Viņa Vārdā. Šīs pilnvaras sauc par priesterību. Jēzus Kristus piešķīra priesterību Saviem pirmajiem Divpadsmit apustuļiem, viņus ordinējot (skat. Jāņa 15:16), un viņi vadīja Kristus Baznīcas darbu pēc Jēzus uzkāpšanas debesīs. Taču pēc tam, kad apustuļi bija nogalināti, priesterība pakāpeniski izzuda no Zemes.

1829. gadā Džozefs Smits saņēma priesterības pilnvaras, lai varētu organizēt Kristus Baznīcu; tās viņam piešķīra Debesu vēstneši, kuriem šīs pilnvaras bija senatnē, tostarp Jānis Kristītājs un apustuļi: Pēteris, Jēkabs un Jānis. 1830. gadā uz Zemes tika organizēta un atjaunota tā pati Jēzus Kristus Baznīca, kas pastāvēja pirms daudziem gadsimtiem.

Priesterībai ir divi iedalījumi. Mazāko priesterību dēvē par Ārona priesterību; tā ir nosaukta Vecās Derības Ārona vārdā. Tā ietver pilnvaras sludināt grēku nožēlošanas evaņģēliju un kristīt. Lielāko priesterību dēvē par Melhisedeka priesterību; tā ir nosaukta Vecās Derības Melhisedeka vārdā. Tā ietver pilnvaras vadīt Baznīcu un veikt visus priekšrakstus, tajā skaitā, Svētā Gara dāvanas došanu.