ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir Pirmā vīzija?

Oficiālā atbilde

Kad Džozefs Smits bija zēna gados, viņa apkārtnē bija daudz baznīcu, kuras apgalvoja, ka māca patiesību, kaut arī to starpā bija nesaskaņas. Tas viņam lika nopietni aizdomāties. Viņš vēlējās uzzināt, kura no baznīcām ir pareiza. Kādu dienu viņš izlasīja Bībeles pantu, kurā teikts: „Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots” (Jēkaba v. 1:5). Džozefs nolēma atsaukties uz aicinājumu lūgt Dievu.

1820. gada pavasarī Džozefs Smits devās uz koku birzi netālu no savām mājām un lūdza Dievu, lai uzzinātu, kurai no baznīcām viņam vajadzētu pievienoties. Atbildot uz viņa lūgšanu, viņam parādījās Debesu Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus. Džozefs rakstīja: „Kad gaisma apstājās virs manis, es ieraudzīju divas personas stāvam virs manis gaisā, kuru spožumu un godību nav pat iespējams aprakstīt. Viena no viņām uzrunāja mani, nosaucot mani vārdā un norādot uz otro, sacīja: „Šis ir Mans mīļais Dēls. Uzklausi viņu!”” Džozefam tika pateikts nepievienoties nevienai no tā laika baznīcām, jo priesterības pilnvaras un Baznīca, ko Jēzus Kristus bija nodibinājis, kad Viņš bija uz Zemes, bija zudusi gadsimtiem ilgi.

Džozefa Smita Pirmā vīzija iezīmēja Jēzus Kristus Baznīcas Atjaunošanas sākumu uz Zemes. Džozefa uzrakstītais par šo notikumu ir spēcīga liecība par to, ko viņš redzēja un pieredzēja. (Džozefs Smits — Vēsture, 1. nodaļa, 8.-17. p.)