ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir priesterība?

Oficiālā atbilde

Priesterība ir pilnvaras rīkoties Dieva Vārdā. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā šodien pastāv tās pašas priesterības pilnvaras, kas pastāvēja sākotnējā Baznīcā, ko nodibināja Jēzus Kristus. Ar šīm pilnvarām Baznīca tiek vadīta un pārvaldīta.

Visi vīriešu dzimuma Baznīcas locekļi var saņemt priesterību, lai palīdzētu vadīt Baznīcu un kalpot Debesu Tēva bērniem. Vīrietis, kuram ir priesterība, var kalpot šādi:

  • vadīt Baznīcas vienības;
  • izpildīt Baznīcas priekšrakstus, piemēram, kristīšanu;
  • dot priesterības svētības slimajiem.

Dievs sagaida, ka tie, kuriem ir dotas šīs svētās priesterības pilnvaras, dzīvos pēc Jēzus Kristus parauga un kalpos ar mīlestību, lēnprātību un laipnību.