ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas sarakstīja Mormona Grāmatu?

Oficiālā atbilde

Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par to, ka Jēzus Kristus patiešām dzīvoja un ka Viņš ir Dieva Dēls. Tā satur senu praviešu rakstus. Viens no šiem praviešiem vārdā Lehijs dzīvoja Jeruzālemē aptuveni 600 g. pr. Kristus. Dievs pavēlēja Lehijam vadīt nelielu ļaužu grupu uz Amerikas kontinentu. Tur viņi kļuva par lielu civilizāciju.

Dievs turpināja aicināt praviešus šo ļaužu vidū. Mormona Grāmata ir viņu praviešu un pierakstu glabātāju rakstu apkopojums. Tā ir nosaukta Mormona vārdā, kurš bija viens no pēdējiem šiem senajiem praviešiem.

Šie pravieši zināja par Debesu Tēva ieceri Viņa bērniem un par Jēzus Kristus misiju. Viņi pierakstīja, ka Kristus pēc Savas Augšāmcelšanās parādījās Amerikas kontinenta iedzīvotājiem, mācīja viņiem Savu evaņģēliju un izveidoja Savu Baznīcu viņu vidū. Grāmatā ietvertas Jēzus Kristus mācības, kas liecina par Viņa veikto Izpirkšanu un Viņa mīlestību. Tā atbalsta un apstiprina Bībeli.

Mormona Grāmatas noslēgumā ir dots lielisks apsolījums, ka tie, kuri to lasīs un sirsnīgi lūgs par to, ar Svētā Gara spēku varēs zināt, ka tā ir patiesa (Moronija 10:4).