ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ Pēdējo dienu svēto misionāri sludina savu ticību?

Oficiālā atbilde

Glābējs mācīja Savus mācekļus: „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas” (Mateja 28:19). Baznīcas locekļi, būdami Jēzus Kristus sekotāji, ar entuziasmu vēlas sludināt Viņa atjaunotā evaņģēlija labo vēsti visiem cilvēkiem, kuri vēlas klausīties.

Karloss E. Eisejs, Baznīcas vadītājs, ir teicis: „Kad cilvēku dzīvi apgaismo evaņģēlija gaisma, notiek brīnumains fenomens. Šķiet, ka patiesības gaisma gandrīz instinktīvi izraisa vēlēšanos dalīties. Kad jaunās zināšanas ir paplašinājušas mūsu prātus, mēs vēlamies, lai tās uzzinātu arī citi; kad debesu ietekme ir pacilājusi mūsu garus, mēs vēlamies, lai to izjustu arī citi; un kad mūsu dzīvi ir piepildījusi labestība, mēs vēlamies, lai citi, sevišķi tie, kurus mēs mīlam, izbaudītu līdzīgu pieredzi.”

Iespējams, ka tu esi redzējis (-usi) misionārus braucam ar velosipēdiem vai staigājam pa ielām, daloties savā vēstījumā. Viņi dara visu iespējamo, lai sameklētu cilvēkus, kuri būtu ieinteresēti vairāk uzzināt par Jēzu Kristu un Dieva laimes ieceri. Viņi kalpo pāros, jo „no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts” (Mateja 18:16). Misionāri brīvprātīgi kalpo astoņpadsmit mēnešus vai divus gadus.