ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādas svētības mēs varam saņemt, pateicoties Svētā Gara dāvanai?

Oficiālā atbilde

Svētais Gars var svētīt tavu dzīvi daudzos veidos. Kristus apsolīja Saviem apustuļiem, ka Svētais Gars „mācīs … jums visu” (Jāņa 14:26) un „jūs vadīs visā patiesībā” (Jāņa 16:13). Vēl Viņš teica, ka Svētais Gars „dos liecību par [Viņu]” (Jāņa 15:26).

Tādā pašā veidā Svētais Gars var palīdzēt arī tev. Ar Svētā Gara iedvesmu tu vari atpazīt un saprast patiesību, un izdarīt pareizas izvēles, un pieņemt iedvesmotus lēmumus.

Svētais Gars var tevi iedvesmot ar domām un idejām, brīdināt un arī mierināt bēdu brīžos.

Iespējams, ka tu jau reizēm esi sajutis Viņa ietekmi savā dzīvē. Šī ietekme izpaužas, tajā skaitā, kā „mīlestība, prieks [un] miers” (Galatiešiem 5:22).

Gandrīz ikviens cilvēks ir sajutis Svēto Garu kādā savas dzīves brīdī. Taču pastāv atšķirība starp Svētā Gara īslaicīgas ietekmes sajušanu un Svētā Gara dāvanas saņemšanu.

Svētais Gars var īslaicīgi kādu mierināt vai atklāt kādam patiesību, tomēr Svētā Gara dāvana ir pataupīta tiem, kuri ir kristīti un konfirmēti Kristus Baznīcā. Šī dāvana sniedz privilēģiju baudīt pastāvīgu Svētā Gara klātbūtni ar nosacījumu, ka mēs ievērojam baušļus.

Svētā Gara dāvana tiek piešķirta cilvēkam, kurš pēc tam, kad viņu ir kristījis kāds, kuram ir Dieva priesterības pilnvaras, tiek konfirmēts par Baznīcas locekli. To piešķir pilnvarots cilvēks, uzliekot savas rokas uz tā cilvēka galvas, kurš ticis kristīts, un dodot viņam svētību saņemt Svēto Garu (Ap. d. 8:14-18). Tas, vai mēs saņemam šo dāvanu, ir atkarīgs no tā, vai mēs ievērojam Dieva baušļus.