ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Biežāk uzdotie jautājumi

Ar ko atšķiras baznīcas apmeklēšana no tempļa apmeklēšanas?

Oficiālā atbilde

Mūsu baznīcas ir publiskas lūgšanu vietas, kur Pēdējo dienu svētie un apmeklētāji var tikties, lai lūgtu Dievu, studētu Rakstus, pieņemtu Svēto Vakarēdienu un turpinātu mācīties savus Dieva bērnu pienākumus. Templis burtiskā nozīmē ir Tā Kunga nams, un tāds tas ir bijis visos vēstures laikmetos (skat. 1. Ķēniņu 6:1, 37). Tempļa galvenais mērķis ir nodrošināt iesvētītu vietu, kur var tikt veikti svēti priekšraksti, kas nepieciešami mūžīgajai dzīvei. Tā kā tempļi ir svēti, tos drīkst apmeklēt vienīgi tie Pēdējo dienu svētie, kuri paklausa Dieva baušļiem un tādējādi ir cienīgi, lai tajos ienāktu.