ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Biežāk uzdotie jautājumi

Ko nozīmē „liecība”, par ko runā Pēdējo dienu svētie?

Oficiālā atbilde

Liecība ir garīgs apstiprinājums, ko cilvēkam sniedz Svētais Gars. Pēdējo dienu svētā liecības pamats ir zināšanas par to, ka Debesu Tēvs dzīvo un mūs mīl; ka Jēzus Kristus dzīvo, ka Viņš ir Dieva Dēls un ka Viņš paveica bezgalīgu Grēku Izpirkšanu; ka Džozefs Smits ir pravietis, kurš tika Dieva aicināts atjaunot Jēzus Kristus evaņģēliju uz Zemes; ka mūs šodien vada dzīvs pravietis; un ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Glābēja Baznīca, kas mūsdienās ir atjaunota uz Zemes.