ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā Pēdējo dienu svētie izprot mūžīgās dzīves ieceri?

Oficiālā atbilde

Debesis ir vieta, kur dzīvo Dievs, un nākotnē tur dzīvos tie, kuri pilda Dieva gribu un dzīvo pēc Jēzus Kristus mācībām. Mūsu Debesu Tēva un Jēzus Kristus cerība un šīs zemes dzīves mērķis ir mūs mācīt un sagatavot, lai mēs kopā ar savām ģimenēm varētu mūžīgi dzīvot kopā ar Debesu Tēvu un Jēzu Kristu.

Pēc tam, kad būsim augšāmcelti, mēs tiksim tiesāti un mums tiks atlīdzināts par to, ko esam izdarījuši šajā dzīvē (skat. Jāņa atkl. 20:12, 13).

Jēzus Kristus mācīja Saviem apustuļiem, ka Viņa Tēva namā ir „daudz mājokļu” (Jāņa 14:2). Mūsu mīlošais Debesu Tēvs ļoti vēlas atlīdzināt visiem Saviem bērniem atbilstoši viņu paklausībai Viņa baušļiem un atbilstoši viņu labprātībai sekot Glābējam.

Tie, kuri tā rīkojas un ir cienīgi atgriezties Dieva un Kristus klātbūtnē, kļūst par Dieva mantiniekiem un Kristus līdzmantiniekiem (skat. Romiešiem 8:17) it visā, kas Tēvam pieder. Viņi atgriezīsies, lai dzīvotu kopā ar Debesu Tēvu un savām ģimenēm Viņa mūžīgajā godībā.

Tie, kuri izvēlas nesekot mūsu Debesu Tēvam un Jēzum Kristum, saņems atlīdzību atbilstoši tam, ko viņi būs paveikuši šajā dzīvē, taču viņi nebaudīs godības pilnu dzīvi Dieva klātbūtnē.