ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādam nolūkam tiek izmantoti Pēdējo dienu svēto tempļi?

Oficiālā atbilde

Tempļi ir Tā Kunga nami, vissvētākās celtnes uz Zemes.

Senatnē Tas Kungs lika Salamanam uzcelt templi (1. Laiku 28:1-6). Šis templis bija vieta, kur varētu mājot Dievs, lūgšanu vieta, upurēšanas vieta un vieta, kur pielūgsmes pamatā būtu upurēšanas princips un derība.

Atjaunošanas laikmetā Tas Kungs pavēlēja Džozefam Smitam atkal celt tempļus uz Zemes. Mūsdienu tempļi, tāpat kā senie tempļi, ir svētas vietas, kur var mājot Dievs; tās ir lūgšanu vietas un, kaut arī mēs vairs neveicam dzīvnieku upurēšanu, jo tā tika izbeigta, kad Jēzus Kristus kļuva par Mūžīgo Upuri par mūsu grēkiem, tomēr mūsu tempļa kalpošanas pamatā ir upurēšanas princips un derība.

Tempļos Baznīcas locekļi piedalās priekšrakstos, kuru mērķis ir apvienot ģimenes uz mūžību un palīdzēt tām atgriezties pie Dieva.

Tempļos Baznīcas locekļi:

  • mācās mūžīgas patiesības;
  • saņem svētus priekšrakstus, tostarp tos, kas vīru un sievu saista kopā uz mūžību, kā arī bērnus piesaista vecākiem (Maleahija 3:23-24);
  • izpilda priekšrakstus, piemēram, kristīšanu to labā, kuri ir nomiruši, nesaņēmuši iespēju pieņemt Jēzus Kristus evaņģēliju. (1. korintiešiem 15:29); 1. Pētera 4:6)