ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kādēļ tikai daži Pēdējo dienu svētie tiek ielaisti tempļos? Vai Pēdējo dienu svēto tempļos notiek kaut kas slepens? Kas notiek Pēdējo dienu svēto tempļos?

Oficiālā atbilde

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai ir vairāk nekā 100 tempļi, kas darbojas visā pasaulē. Viesi tiek laipni lūgti apmeklēt visu šo tempļu apkārtni, kā arī apmeklēt atvērto durvju dienas pirms to iesvētīšanas. Tomēr pēc tam, kad templis ir iesvētīts, to drīkst apmeklēt vienīgi kristīti Baznīcas locekļi, kuri ir attiecīgi sagatavojušies.

Tempļos Baznīcas locekļi piedalās priekšrakstos, kuru mērķis ir apvienot ģimenes uz mūžīgiem laikiem un palīdzēt tām atgriezties pie Dieva. Tempļos Baznīcas locekļi:

  • mācās mūžīgas patiesības;
  • saņem svētus priekšrakstus, tostarp tos, kas vīru un sievu saista kopā uz mūžību, kā arī bērnus saista ar vecākiem (Maleahija 3:23-24);
  • izpilda priekšrakstus, piemēram, kristīšanu to labā, kuri ir miruši, nesaņēmuši iespēju pieņemt Jēzus Kristus evaņģēliju. (1. korintiešiem 15:29; 1. Pētera 4:6)