ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā mēs varam iepazīt mūsu Tēvu Debesīs?

Oficiālā atbilde

Līdztekus Viņa brīnumaino radību liecībām, kas tev ir visapkārt, Debesu Tēvs ir tev devis daudzus veidus, kā tu pats vari uzzināt, ka Viņš dzīvo. Tu vari:

  • runāt ar Viņu lūgšanā un lūgt Viņam mierinājumu un mīlestību;
  • lasīt liecības, kuras snieguši īpaši liecinieki, kurus sauc par apustuļiem un praviešiem. Viņiem ir bijušas svētas Dieva pieredzes, un šīs pieredzes viņi ir pierakstījuši svētās grāmatās, kuras sauc par Svētajiem Rakstiem;
  • turēt Viņa baušļus, kas tevi tuvinās Dievam un palīdzēs tev zināt, ka Viņš dzīvo.

Tava ticība Dievam pieaugs, ja tu:

lūgsi Debesu Tēvu (Jēkaba v. 1:5);
studēsi Svētos Rakstus (2. Timotejam 3:14-17);
ievērosi Dieva baušļus (Jāņa 14:21-23).

Rīkojoties atbilstoši savai vēlmei ticēt, Dievs stiprinās tavu ticību Viņam, līdz tā kļūs par drošām zināšanām (Mormona Grāmata, Almas 32:27-35).