ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas Jēzus Kristus ir Pēdējo dienu svētajiem (mormoņiem)? Vai Pēdējo dienu svētie tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls?

Oficiālā atbilde

Jēzus Kristus burtiski ir Dieva Dēls. Viņa piedzimšana, dzīve, nāve un augšāmcelšanās piepildīja Svēto Rakstu daudzos pravietojumus par Glābēja atnākšanu. Viņš bija Radītājs, Viņš ir mūsu Glābējs, un Viņš būs mūsu Tiesnesis (skat. Jesajas 9:6, 53:3-7; Psalmi 22:17-19).

Mūsu Debesu Tēva vadībā Jēzus Kristus radīja Zemi (Jāņa 1:10; Ebrejiem1:2).

Kad Jēzus dzīvoja uz Zemes (pirms aptuveni 2000 gadiem), Viņa dzīve bija nevainojama. Viņš mācīja ar vārdiem un piemēru, kā cilvēkiem ir jādzīvo mīlestībā pret Dievu un citiem cilvēkiem.

Ar Savām ciešanām Ģetzemanes dārzā un atdodot Savu dzīvību pie krusta — tas ir, paveicot Izpirkšanu — Jēzus Kristus izglābj mūs no grēkiem (1. Pētera 2:21), ja mēs sekojam Viņam. Pateicoties Izpirkšanai, tu vari saņemt piedošanu par saviem grēkiem, ja tu tos patiesi nožēlo (Mormona Grāmata, Mosijas 26:30).

Jēzus Kristus izglāba mūs no nāves caur Savu Augšāmcelšanos. Pateicoties tam, ka Viņš pārvarēja nāvi, mums visiem tiks dota augšāmcelšanās dāvana, tas ir, mūsu gari tiks no jauna apvienoti ar mūsu ķermeņiem uz mūžīgiem laikiem (Ap. d. 24:15; 1. korintiešiem 15:22). Kad mūsu dzīve šeit uz Zemes būs beigusies, Jēzus Kristus būs mūsu galīgais Tiesnesis (Ap. d. 17:31; Jāņa 5:21-22; Ap. d. 10:42).