ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kam mums ir jātic?

Oficiālā atbilde

Lai nokļūtu tuvāk Debesu Tēvam un saņemtu visas svētības, ko Viņš vēlas dot, tev vispirms jāattīsta ticība Tam Kungam Jēzum Kristum. Apustulis Pēteris mācīja, ka „nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap. d. 4:12).

Ticība Dievam ir vairāk nekā teorētiska atziņa. Ticēt Dievam — nozīmē Viņam uzticēties, būt par Viņu pārliecinātam un vēlēties rīkoties saskaņā ar savu ticību Viņam. Tas ir rīcības un spēka princips.