ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā ticība Jēzum Kristum var mūs ietekmēt mūsu laulības un ģimenes attiecībās un attiecībās ar mūsu draugiem?

Oficiālā atbilde

Veiksmīgām laulībām nepieciešama ticība — gan ticība Dievam, gan ticība viens otram. Ticība Dievam ir vairāk nekā teorētiska atziņa. Ticēt Dievam — nozīmē Viņam uzticēties, būt par Viņu pārliecinātam un vēlēties rīkoties saskaņā ar savu ticību Viņam. Tas ir darbības princips.

Kopīga ticība Dievam var saistīt laulātos pārus un ģimenes apņēmībā dzīvot pēc līdzīgām vērtībām. Tā var tiem sniegt spēku pārvarēt šķēršļus, kas citādi varētu sapostīt šīs nozīmīgās attiecības.

Veiksmīgās laulībās dzīvesbiedri uzticas viens otram. Un viņi cenšas attaisnot sava dzīvesbiedra uzticību. Jebkurām stiprām laulības vai ģimenes attiecībām jābalstās uz savstarpēju uzticību un uzticamību.

Paļāvība vienam uz otru, līdzīgi paļāvībai uz Dievu, var palīdzēt dzīvesbiedriem un ģimenēm stāties pretī šaubām un attaisnot lielas cerības.