ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Ko Pēdējo dienu svētie domā par labvēlības doktrīnu?

Oficiālā atbilde

Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Tādējādi jūs tiekat attaisnoti ar ticību un darbiem, caur labvēlību…” (skat. DžST Romiešiem 4:16). Mormona Grāmatā mācīts: „Jo mēs esam cītīgi rakstījuši, lai pārliecinātu savus bērnus un arī savus brāļus noticēt Kristum un tapt samierinātiem ar Dievu, jo mēs zinām, ka tā ir Dieva labvēlība, ka mēs topam izglābti, pēc tam, kad mēs esam izdarījuši visu, ko varam” (2. Nefija 25:23). Vēl Mormona Grāmatā teikts, ka „viss, ko mēs varējām darīt, [bija] pienācīgi [nožēlot] grēkus” (Almas 24:11). Mormona Grāmatas pravietis vārdā Lehijs mācīja: „Nav nevienas radības, kas var dzīvot ar Dievu, kā tikai caur Svētā Mesijas nopelniem un žēlastību, un labvēlību” (2. Nefija 2:8).