ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kāda ir vīra un sievas loma ģimenē?

Oficiālā atbilde

Bērni ir brīnišķīga svētība. „Bērni ir Tā Kunga dāvana” (Psalmi 127:3).

Bērna audzināšana nav viegla. Patiesībā tā ir viena no visgrūtākajām un visaptverošākajām atbildībām mūsu dzīvē. Taču būt par labiem vecākiem ir būtiski — sabiedrībai un Tam Kungam.

Gan mātei, gan tēvam ir svarīga un nozīmīga loma savu bērnu dzīvē. Vecāku darbs mājās būs daudz efektīvāks, ja viņu galvenās prioritātes būs Dievs, dzīvesbiedrs un bērni.

Drošu māju izveidošanai, kur bērni var mentāli, emocionāli, fiziski un garīgi attīstīties, nepieciešama vecāku ticība un vislabākie centieni, darbojoties kopā (skat. „Ģimene — vēstījums pasaulei”).

Šādās mājās bērni mācās mīlēt cits citu un kalpot cits citam. Viņi mācās turēt Dieva baušļus un būt par labiem pilsoņiem. Šādas mājas svētī bērnus un viņu līdzcilvēkus.