ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Humānā palīdzība

Kādēļ mēs palīdzam

Cilvēkiem patīk runāt par to, kā viņiem nepieciešams „atrast” sevi. Parasti tas norāda uz to, ka viņi ir nelaimīgi, ka viņiem nav mērķa un ka viņi galvenokārt domā par sevi. Interesanti, ka Kristus teica, ka veids, kā mēs varam atrast sevi, ir sevi zaudējot. „Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs” (Marka 8:35). Lielisks veids, kā atrast sevi, ir nodoties kalpošanai. Tādējādi mēs varam darīt to, ko darīja Jēzus. Viņš mācīja, ka mīlēt Dievu ir augstākais bauslis un ka mīlēt savu tuvāko ir otrs augstākais bauslis. Kalpojot cits citam, mēs izrādām savu mīlestību pret Dievu. Un mēs mīlam tos, kuriem mēs kalpojam. Kalpošana sniedz mums laimi, ko savtīgums nesniegs nekad. Tā var būt lielāka vai mazāka, publiska vai privāta, kalpot var draugiem un svešiniekiem.

Pat mazi pakalpojumi, piemēram, palīdzēšana kādam dārza darbos vai durvju atvēršana, var padarīt citiem dzīvi vieglāku — un nedaudz laimīgāku mums. Tev nav tālu jāmeklē iespējas ziedot savu laiku un enerģiju. Sekošana Kristus paraugam ir skaista, jo mums nav jāizvērtē, kam, kad un kā mēs kalposim, — mēs vienkārši rīkojamies. Kalpošana var būt ieplānota vai spontāna — pazīstamam cilvēkam vai svešiniekam. Kristīga kalpošana nemeklē nekādu atzinību, nepieņem nekādu atlīdzību, jo to motivē mīlestība.

Kā mēs palīdzam

Līdztekus nelielajai, personīgajai kalpošanai Pēdējo dienu svētie veic plašu, organizētu palīdzības sniegšanu grūtībās nonākušos reģionos. Aprēķināts, ka kopš 1985. gada Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir ziedojusi vairāk nekā 1 miljardu dolāru skaidrā naudā un materiālās palīdzības veidā 167 dažādās valstīs, kur bijusi vajadzība pēc humānās palīdzības. Tā nosūtīja kravas lidmašīnu ar teltīm, brezentu, autiņbiksītēm un citām pirmās nepieciešamības precēm Čīles reģioniem, kas bija cietuši 2010. gada februāra zemestrīcē, un divas lidmašīnas, katrā no kurām bija vairāk nekā 80 000 mārciņu pārtikas un neatliekamās palīdzības materiālu, uz Haiti 2010. gada janvārī pēc katastrofiskās zemestrīces. Baznīcas vietējā, nacionālā un starptautiskā organizācija dod tai iespēju ātri koordinēt palīdzības centienus, lai pārtika, pirmās nepieciešamības preces un strādnieki varētu ierasties tad, kad tie visvairāk nepieciešami.

Baznīca nediskriminē cilvēkus pēc viņu reliģiskās piederības, izcelsmes vai tautības. Mēs sniedzam cerību un iespēju dzīvot, kas ir svarīgāk par slimību, nabadzību un izmisumu. Tas viss ir daļa no Dieva ieceres, ka mums jānes citam cita nastas un jārīkojas kā Viņa rokām uz Zemes. Baznīcas labklājības programma palīdz arī vietējiem trūcīgajiem cilvēkiem, sniedzot tādu laicīgu palīdzību kā pārtika, apģērbs un darba meklēšana. Ja iespējams, palīdzības saņēmējiem tiek sniegta iespēja strādāt apmaiņā pret šo palīdzību.


Palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās

Katru gadu miljoniem vīriešu, sieviešu un bērnu cieš no kariem, plūdiem, zemestrīcēm, viesuļvētrām, orkāniem un citām dabas katastrofām. Šādās smagās situācijās ātra palīdzības sniegšana bieži vien ir dzīvības un nāves jautājums.

Ārkārtas situācijās Baznīca spēj nekavējoties sniegt palīdzību, jo tā ir sagatavojusies. Papildus pirmās nepieciešamības preču sniegšanai Baznīca palīdz arī ar naudas līdzekļiem un brīvprātīgajiem.

Rūpes par jaundzimušo reanimāciju

Aptuveni 10 procentiem visu jaundzimušo piedzimstot ir elpošanas sarežģījumi, un tiem nepieciešams sniegt palīdzību. Pareizi veicot apmācību un sagādājot nelielu aprīkojumu, var izvairīties no daudzu jaundzimušo nāves elpošanas problēmu dēļ. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca sadarbojas ar daudzu pasaules valstu nacionālajām veselības organizācijām un veselības ministrijām, lai noteiktu reģionus, kur visvairāk ir nepieciešams veikt apmācību par jaundzimušo reanimāciju. Tad Baznīca uz šiem reģioniem sūta brīvprātīgos ārstus un māsiņas, lai apmācītu dzemdību speciālistus. Pēc tam šie vietējie speciālisti spēj apmācīt citus. Līdz šim tikuši apmācīti vairāk nekā 80 000 dzemdību speciālistu.

Masalas

2001. gadā Amerikas Sarkanais Krusts, Apvienoto Nāciju Pasaules Veselības organizācija, UNICEF, Apvienoto Nāciju fonds un ASV slimību kontroles un profilakses centri kopīgi izveidoja „Masalu projektu”. Tā mērķis bija par 90% samazināt mirstību no masalām līdz 2010. gadam; 1999. gadā visā pasaulē bija 873 000 nāves gadījumu masalu dēļ. 2003. gadā „Masalu projektā” iesaistījās Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, apņemoties katru gadu maksāt vienu miljonu dolāru pasākumu atbalstam. Baznīca ir piedalījusies arī sociālās mobilizācijas centienos, kas nozīmīgi ietekmē jebkuras kampaņas panākumus. Kāda viegli iegaumējama dziesmiņa, ko komponējis kāds jauns Pēdējo dienu svētais laikā, kad Baznīca piedalījās „Madagaskaras masalu kampaņā”, tika pārtulkota un atskaņota 28 valodās desmitiem radio staciju nākamajās kampaņās. No 2004. līdz 2008. gadam 59 596 Baznīcas locekļi 32 valstīs brīvprātīgi aģitēja savā apkaimē un palīdzēja vakcinēšanas centros. Līdz 2007. gadam mirstība no masalām pasaules mērogā samazinājās par 60%.

Tīrs ūdens

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas tīra ūdens projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, sniedzot pastāvīgu pieeju tīra ūdens resursiem. Atkarībā no vietējām vajadzībām un apstākļiem šie ūdens resursi var būt akas (jeb dziļurbumi), ūdens uzglabāšanas un piegādes sistēmas un ūdens attīrīšanas iekārtas. Kopš 2002. gada Baznīca ir palīdzējusi iegūt pieeju tīra ūdens resursiem aptuveni pieciem miljoniem cilvēku vairāk nekā 4500 apdzīvotās vietās. Šie tīrā ūdens projekti ir ilgtspējīgi, jo to plānošanā un īstenošanā tiek iesaistīti vietējie cilvēki, kuri veic lielāko darba daļu. Pirms projekta pabeigšanas apdzīvoto vietu pārstāvji tiek apmācīti šo sistēmu uzturēšanā.

Redzes ārstēšana

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas redzes aprūpes programmas mērķis ir uzlabot redzes aprūpes pakalpojumus nabadzīgajiem, nodrošinot nepieciešamo tehnisko apmācību, iekārtas, materiālus un organizatorisko atbalstu, lai palīdzētu vietējiem redzes aprūpes profesionāļiem un programmām. Ar oftalmologu palīdzību, kuri brīvprātīgi ziedo savu laiku, Baznīca ir sniegusi atbalstu vietējiem redzes aprūpes profesionāļiem un programmām, kopš 2003. gada palīdzot vairāk nekā 180 000 cilvēku.

Ratiņkrēsli

Aptuveni 100 miljoniem cilvēku pasaulē nepieciešams ratiņkrēsls, taču tikai viens no 100 cilvēkiem var atļauties to iegādāties. Cilvēki ar kustību traucējumiem bieži vien ir atkarīgi no ģimenes locekļiem un draugiem, kas viņus pārvieto no vienas vietas uz citu. Pat izkļūšana ārpus mājas var būt ārkārtīgi grūta. Došanās uz skolu vai darba iegūšana var būt kā neiespējami sapņi. Lai palīdzētu, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām, kas rūpējas par invalīdiem. Vietējā organizācija izvērtē klientus, nozīmē ierīci un veic terapijas un atbalsta pasākumus. Baznīca ziedo ratiņkrēslus, kruķus, krāģus un citas kustību atbalsta un atvieglojošās ierīces, kas reizēm tiek iegādātas vietēji. Terapeitu grupas pēc vajadzības sniedz papildu tehnisko apmācību partnerorganizācijai. Kopš 2001. gada Baznīca ir ziedojusi vairāk nekā 300 000 ratiņkrēslu 101 valstī.

Kā tu vari palīdzēt

Mūsu humānās palīdzības programmas balstās uz parastu cilvēku sniegto palīdzību, kuri vēlas mazināt ciešanas pasaulē. Tāpat kā mēs nediskriminējam cilvēkus pēc viņu reliģiskās piederības, izcelsmes vai tautības, sniedzot palīdzību, mēs arī nediskriminējam cilvēkus, saņemot palīdzību. Mēs priecājamies par katru, kurš vēlas palīdzēt. Lai iegūtu vairāk informācijas, tu tiec laipni lūgts piezvanīt PDS Humānās palīdzības centram pa tālruni (801) 240-6060 vai rakstīt uz e-pastu lds-charities@ldschurch.org .