ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Mācīšanās mūža garumā

Gūstiet zināšanas

Cik daudzām lietām, kas mums pieder, ir mūža garantija? Varbūt nažu komplektam, virtuves galdam vai darbarīkiem, ja mums ir paveicies. Kuram no mūsu īpašumiem ir mūžīga garantija? Džozefs Smits mācīja, ka „tas saprāta līmenis, ko mēs sasniedzam šajā dzīvē, celsies ar mums augšāmcelšanās reizē”, kas nozīmē, ka tas, ko mēs mācāmies tagad, paliks ar mums un dos mums labumu pat pēc mūsu mirstīgās dzīves beigām (Mācība un Derības 130:18). Dievs sagaida, ka mēs visi iegūsim tik daudz zināšanu, cik vien spējam, — skolā, darbā un patstāvīgos pūliņos. Tas mums palīdzēs pārvarēt šīs dzīves izaicinājumus, vedīs mūs tuvāk Viņam un sagatavos mūs nākamajai dzīvei.

Laicīgās un garīgās izglītības nozīmīgums

Iedomājies, cik vienpusīgs būtu mūziķis, ja studētu tikai viena stila mūziku. Mēs augam un attīstāmies ātrāk, ja līdzsvarojam savas garīgās studijas ar pamatīgu izglītību un darbu, tieši kā to darīja Jēzus, kad Viņš devās pasaulē, vērojot dabu un apgūstot galdnieka amatu. Mums klāsies labi, ja sekosim Viņa priekšzīmei, „[pieņemoties] gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem” (Lūkas 2:52).

Pēdējo dienu svētie tiek mudināti apgūt gan laicīgās, gan garīgās zināšanas. Laicīgās zināšanas lielākoties ir tās, ko mēs mācāmies skolā, — matemātika, dabas zinātne, vēsture, literatūra, valodas, mūzika utt. Garīgās zināšanas ir tās, kas tiek gūtas, studējot Svētos Rakstus, lūdzot Dievu un apmeklējot baznīcu, piemēram, zināšanas par mūsu Debesu Tēva laimes ieceri, Jēzus Kristus evaņģēliju un to, kā pieaugt ticībā. Visas zināšanas mums palīdz saprast, kā līdzsvarotā veidā pārvarēt mūsu personīgos izaicinājumus.

Mēs nākam uz Zemes saskaņā ar Dieva ieceri, lai mēs varētu mācīties un pieredzēt visas brīnišķīgās un izaicinošās lietas, ko pasaule var mums mācīt, un mums ir jābūt labiem studentiem, lai lietderīgi izmantotu mums doto laiku.

Laicīgās zināšanas un garīgās zināšanas var papildināt viena otru. Tā kā Dievs ir radījis Zemi un to, kas uz tās mīt, līdz ar to ģeoloģijas, fizikas un bioloģijas studijas mums māca vairāk par mūsu Radītāja varenību. Rakstnieki un dzejnieki var rakstīt ar debesu iedvesmu, tādēļ viņu darbu lasīšana var mums sniegt ieskatu mūsu dvēseles būtībā un tajā, ko nozīmē būt cilvēkam. Reizēm kāda mūzikas darba klausīšanās var mums palīdzēt sajust Dieva mīlestību. Laicīgās zināšanas un garīgās zināšanas sniedz labumu savstarpējā sasaistē. Abu zināšanu ieguvē nepieciešams vērīgums, darbs un praktiska lietošana. Tādēļ, lai arī reizēm mēs domājam, ka laicīgais un garīgais ir pretstati vai pat ir savstarpējā pretrunā, patiesas zināšanas par Dievu un Viņa radīto pasauli apliecina mums, ka vienas zināšanas mums palīdz izprast — citas.

Izglītība un rakstpratība

Rakstpratība ir ļoti būtiska, lai izprastu Dieva lietas un pasaules lietas. Mums nepieciešams zināt to, kas rakstīts Svētajos Rakstos un citās labās grāmatās, jo mēs attīstāmies daudz ātrāk — gan laicīgi, gan garīgi — ja kļūstam izglītotāki. Rakstpratības centri ir viens no daudzajiem pakalpojumiem, ko piedāvā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, turklāt tā ziedo naudu, lai sekmētu citas starptautiskas rakstpratības iniciatīvas.

Laba izglītība un lasītprasme mums palīdz iegūt zināšanas un gudrību, kas mums ļauj atšķirt patiesību no maldiem un veikt labas izvēles. Izglītība un rakstpratība ir arī atslēgas uz personīgo izaugsmi, sagatavošanos nodarbinātībai, stipru ģimeņu veidošanu, kalpošanu Baznīcā un nozīmīga ieguldījuma sniegšanu sabiedrībā, kurā dzīvojam. Lasītprasme un iespēja apmeklēt skolu palīdz mums kļūt par labākiem pilsoņiem, labākiem ģimenes locekļiem, labākiem darba ņēmējiem un labākiem Dieva bērniem. Prezidents Dīters F. Uhtdorfs, no Baznīcas Augstākā Prezidija, ir teicis: „Lūdzu, mudiniet savas ģimenes locekļus … mācīties un kļūt izglītotākiem. Ja oficiālā izglītība nav pieejama, nepieļaujiet, lai tas jūs aizkavētu iegūt visas iespējamās zināšanas. Šādos apstākļos par jūsu universitāti var kļūt labas grāmatas — tā ir mācību telpa, kas vienmēr ir atvērta un pieņem visus, kas tajā ienāk.” Džozefs Smits mācīja: „Nav iespējams cilvēkam tikt glābtam neziņā” (Mācība un Derības 131:6). Ja mēs pildīsim savu pienākumu mācīties pēc iespējas vairāk, tas mums ļaus sniegt ieguldījumu apkārtējā pasaulē un mūs sagatavos tikties ar mūsu Debesu Tēvu.

Pastāvīgās izglītības fonds

2001. gadā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas toreizējais pravietis, Gordons B. Hinklijs, paziņoja par „drosmīgu iniciatīvu”, kas palīdzētu jauniešiem jaunattīstības valstīs iegūt izglītību, ko viņi paši nespētu atļauties apmaksāt. Pastāvīgās izglītības fonds (PEF) ir programma, kas ļauj Pēdējo dienu svētajiem, kuriem nav finanšu līdzekļu, aizņemties naudu, lai apmaksātu profesionālas apmācības vai perspektīvas izglītības ieguvi. Saņemot šo palīdzību, viņi vēlāk spēj atrast labu darbu, kas palīdz viņiem un viņu ģimenēm izkļūt no nabadzības. Kad viņi ir atraduši labu darbu, viņi sāk atmaksāt fondam savu aizņēmumu, lai arī citi studenti varētu izmantot šo naudu līdzīgā veidā. „Izglītība ir iespēju atslēga,” teica Prezidents Hinklijs. Pēdējo deviņu gadu laikā šo iespēju ir izmantojuši 40 000 vīriešu un sieviešu 40 valstīs. Šī programma tiek finansēta ar Pēdējo dienu svēto un citu cilvēku ziedojumiem, kuri atbalsta šo misiju.

Uzzini vairāk par Pastāvīgās izglītības fondu

Semināri un reliģijas institūti

Tā kā mēs ticam, ka līdztekus laicīgajām studijām var notikt un vajadzētu notikt arī garīgajām studijām, Baznīca ir izveidojusi seminārus un reliģijas institūtus 142 pasaules valstīs.

Seminārs ir bezmaksas reliģiskas nodarbības, ko darbdienās var apmeklēt vidusskolas vecuma studenti — gan Baznīcas locekļi, gan citi. Vairums studentu tiekas agri no rīta — pirms skolas sākuma. Reliģijas institūti nodrošina līdzīgas programmas 18-30 gadus veciem jauniešiem, kas parasti notiek līdztekus augstskolas nodarbībām. Institūta nodarbībās tiek aplūkoti visdažādākie temati, tostarp Svētie Raksti, mūžīgā laulība, sagatavošanās misijai un daudzi citi. Pagājušajā gadā seminārā un institūtā tika uzņemti vairāk nekā 700 000 studentu.

Mūsdienu studentiem ir daudz jāmācās, lai atbilstu augstajiem mācību standartiem, taču daudzi atklāj, ka mācīšanās semināra vai institūta nodarbībā patiesībā palīdz viņiem mazināt citu mācību priekšmetu radīto spriedzi. Mēs ticam, ka, ja mēs studējot pielietojam ticības garīgo dimensiju — pat studējot laicīgas lietas — mēs varam palielināt savas intelektuālās spējas. „Ja jūsu acs būs vērsta vienīgi uz [Dieva] godību, viss jūsu ķermenis tiks piepildīts ar gaismu, un … [sapratīs] visu” (Mācība un Derības 88:67).