ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Misionāru darbs

Misionāru Baznīca

Iedomājies, ka esi atklājis(-usi) zāles pret vēzi. Cik steidzami tu censtos izplatīt ziņas par savu atklājumu? Kam tu par to stāstītu? Jēzus Kristus evaņģēlijs ir zāles pret tik daudzās dzīves slimībām, ka Pēdējo dienu svētie tikpat steidzami vēlas dalīties labajā vēstī par mūžīgo dzīvi.

Tā Kunga Baznīca vienmēr ir bijusi misionāru baznīca. Jēzus Kristus dzīve bija izcils misionāru darba paraugs. Savas Zemes kalpošanas laikā Viņš mācīja evaņģēliju jebkurā laikā, jebkurā vietā un visdažādākajiem cilvēkiem. Jēzus mācīja izglītotus cilvēkus templī, grēciniekus, ticīgos un neticīgos. Viņš aicināja arī apustuļus un citus mācekļus sludināt evaņģēliju, lai vairāk cilvēku dzirdētu par Viņa evaņģēlija svētībām. Kristus dzīves laikā viņi sludināja galvenokārt savai tautai — jūdiem. Kad Jēzus bija augšāmcēlies, Viņš apmeklēja Savus apustuļus un sūtīja viņus sludināt evaņģēliju citticībniekiem. Viņš pavēlēja apustuļiem: „Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai” (Marka 16:15).

Kādēļ Pēdējo dienu svētie sūta misionārus visā pasaulē?

Tas, ka Pēdējo dienu svētie veic misionāru darbu, ir viena no Baznīcas visplašāk pazīstamajām iezīmēm. Pašlaik desmitiem tūkstoši misionāru visā pasaulē staigā, brauc kādā transportlīdzeklī vai uz divriteņa, izplatot Mormona Grāmatas un daloties evaņģēlijā ar cilvēkiem, ko viņi satiek. Kādēļ šie cilvēki, no kuriem vairums ir jaunāki par 25 gadiem, brīvprātīgi par saviem līdzekļiem atstāj savas mājas un velta zināmu savas dzīves periodu, lai sludinātu Jēzus Kristus evaņģēliju?

Tas Kungs teica: „[Pasludini] Manu evaņģēliju no zemes uz zemi, un no pilsētas uz pilsētu, … sniedz liecību katrā vietā, katram cilvēkam” (Mācība un Derības 66:5, 7). Mēs uztveram šo pavēli nopietni un meklējam iespējas dalīties ar ikvienu cilvēku svētībās, ko esam saņēmuši, dzīvojot pēc evaņģēlija. Jēzus mācīja: „Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā” (Jāņa 3:5). Zinot, ka noteikti priekšraksti, piemēram, kristības, ir nepieciešami, lai mēs varētu atgriezties dzīvot kopā ar Debesu Tēvu, mēs jūtam steidzamu vajadzību dalīties šajā svētībā ar ikvienu cilvēku. Mūsu kā Baznīcas galvenā vēlme — lai pēc iespējas vairāk cilvēku bērnu tiktu izglābti un paaugstināti. Kamēr mēs gādājam par savu glābšanu, mēs vēlamies palīdzēt arī apkārtējiem cilvēkiem tikt izglābtiem. Tā kā mēs visi esam mūsu Debesu Tēva dēli un meitas, jo vairāk no mums spēs apgūt un turēt Viņa baušļus un baudīt mūžīgo dzīvi, jo laimīgāki mēs visi būsim.

Ko misionāri dara

Vairums Baznīcas misionāru ir ap divdesmit gadu veci, tomēr daudzi Baznīcas locekļi brīvprātīgi kalpo arī pēc pensionēšanās. Visi nākamie misionāri iesniedz savus pieteikumus Baznīcas galvenajai pārvaldei un saņem aicinājumu kalpot kādā noteiktā misijā visā pasaulē. Dažas nedēļas viņi pavada apmācību centrā, kur daži no viņiem mācās jaunu valodu un visi uzcītīgi studē un vingrinās evaņģēlija mācīšanā. Tad viņi dodas uz savām noteiktajām misijas vietām un sāk savu kalpošanu. Misionāru dzīve tiek pilnībā veltīta Jēzus Kristus evaņģēlija sludināšanai. Viņi paši apmaksā misijas izmaksas un uz diviem gadiem atliek mācības, došanos uz randiņiem un darbu, lai pilnīgi koncentrētos uz Tā Kunga darba veikšanu.

Parasti misionāri no rīta ceļas plkst. 6.30, studē Svētos Rakstus un tad tiekas ar cilvēkiem, lai dalītos evaņģēlijā. Pēcpusdienā viņi parasti pārrunā evaņģēlija mācības ar cilvēkiem, kurus satiek, un brīvprātīgi kalpo vietējā apkaimē. Vakaros viņi māca evaņģēliju ieinteresētiem cilvēkiem un palīdz viņiem mācīties Dieva baušļus un tos ievērot, vai arī apmeklē kāda cilvēka kristības, kurš nolēmis pievienoties Baznīcai. Mājās viņi atgriežas ap plkst. 21.30 un dodas gulēt — parasti diezgan noguruši un laimīgi.

Katrs Baznīcas loceklis ir misionārs

Evaņģēlijā dalās ne tikai mūsu pilnlaika misionāri. Tā kā mēs ticam, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir ceļš uz patiesu laimi, mēs vēlamies pastāstīt par to pēc iespējas vairāk draugiem un ģimenes locekļiem. Mēs ticam, kā Pēteris mācīja Jaunajā Derībā, ka mums jābūt

Protams, vispārliecinošāko liecību sniedz cilvēka, kurš dzīvo saskaņā ar Kristus mācībām, laba un laimīga dzīve, taču mēs arī uzskatām, ka lielisks veids, kā aicināt citus cilvēkus uzzināt vairāk par Jēzu Kristu, — dalīties savā personiskajā pieredzē.

Tomēr ne vienmēr ir viegli dalīties evaņģēlijā. Daudzi baidās aizvainot savus draugus, šķist uzbāzīgi vai pateikt kaut ko, ko citi varētu nepareizi saprast. Mēs smeļamies drosmi un cenšamies atrast vislabāko veidu, kā runāt par to, cik daudz evaņģēlijs mums nozīmē, tajā pat laikā cienot citu cilvēku uzskatus un izvēles. Mēs jūtamies saviļņoti, kad mūsu draugi dalās priekā, ko sniedz dzīve evaņģēlijā. Tas var notikt, apmeklējot Baznīcas sanāksmes un pasākumus nedēļas laikā vai tiekoties ar misionāriem, lai runātu par to, kā evaņģēlijs var svētīt mūsu dzīvi. Ja tu vēlies iepriecināt kādu Pēdējo dienu svēto, pavaicā, vai tu vari apmeklēt viņu Baznīcu. Tomēr mēs mīlam savus draugus neatkarīgi no tā, vai viņi pieņem mūsu Baznīcas mācības vai nē.

Mēs mācām par Jēzu Kristu

Misionāri dalās vienā un tikai vienā mācībā — mūsu Glābēja, Jēzus Kristus, evaņģēlijā. Līdzīgi Nefijam — „mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu, mēs pravietojam par Kristu, un mēs rakstām saskaņā ar mūsu pravietojumiem, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu” (2. Nefija 25:26). Tas varētu šķist savādi — tik ļoti koncentrēties savā dzīvē uz Jēzu Kristu, taču evaņģēlija gudrība attiecas uz visu — sākot ar dzīves jēgu līdz tam, kā mēs attiecamies pret darbu, kā mēs attiecamies pret citiem, un pat to, kā mēs rūpējamies par savu ķermeni. Jēzus Kristus mācībām piemīt lielāks spēks sniegt mūžīgu laimi nekā visiem panākumiem un baudām, ko spēj piedāvāt pasaule. Ikkatrs vēstījums, kurā dalās Pēdējo dienu svēto misionāri, ir saistīts ar Viņu un to, kā Viņa veiktā Izpirkšana un priekšraksti ļauj mums atgriezties, lai dzīvotu kopā ar mūsu Debesu Tēvu un mūsu ģimenēm debesīs.

Misionāri visā pasaulē

Patlaban visā pasaulē kalpo 84 000 misionāru 350 misijās. Viņi sludina katrā valstī, kur to ļauj valdība un politiskā vide. Daudzi misionāri tik ļoti iemīl tās vietas, kur viņi kalpo, ka viņiem ir grūtāk atgriezties mājās pēc savas misijas, nekā atstāt tās pirms misijas. Viņi atgriežas mājās kā tautu un kultūru, kurās viņi ir kalpojuši, zinoši vēstneši.