ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Par mums

Mēs ticam, ka caur Viņu visai cilvēcei ir iespēja baudīt mūžīgo dzīvi ar savām ģimenēm Debesu Tēva valstībā (Jāņa 3:16). Mēs arī ticam, ka, pirms mēs piedzimām, mēs dzīvojām ar Dievu kā gari (Romiešiem 8:16), un, atbilstoši Viņa laimes iecerei, mēs varam nākt uz Zemes un saņemt fiziskos ķermeņus, lai mācītos un augtu. Mēs ticam, ka caur darbu, kas tiek veikts Pēdējo dienu svēto tempļos, mūsu ģimeniskās saites var tikt saistītas uz mūžību. Tas viss ir ar nosacījumu, ka dzīvojam taisnīgi, atbilstoši Dieva dievišķajai vadībai, kā to ir atklājuši pravieši, un nožēlojam grēkus, kad pieļaujam kļūdas. Baznīcas misija ir palīdzēt mums sagatavoties šīs dzīves pārbaudījumiem tā, lai mēs būtu cienīgi saņemt garīgās un laicīgās svētības, ko Dievs mums ir sagatavojis.

Baznīca

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir oficiālais nosaukums reliģijai, kuru parasti sauc par „mormoņu baznīcu”. To nodibināja Džozefs Smits, Baznīcas pirmais prezidents, 1830. gada 6. aprīlī. Mēs ticam, ka viņš tika Dieva aicināts, lai būtu mūsdienu pravietis, līdzīgi kā Mozus un Ābrahāms Bībeles laikos. Džozefs Smits vīzijā redzēja Dievu un Jēzu Kristu, kad bija lūdzis, lai uzzinātu, kurai baznīcai pievienoties. Viņi aicināja viņu atjaunot baznīcu, kādu to bija izveidojis Kristus, kad Viņš bija uz Zemes, ar pareizu struktūru un priesterības pilnvarām, kas bija zudušas drīz pēc Glābēja nāves.

No pirmajiem sešiem Baznīcas locekļiem 1830. gadā Jēzus Kristus Baznīca ir izaugusi līdz aptuveni 14 miljoniem Baznīcas locekļu sešos kontinentos. Pēc Džozefa Smita nāves Baznīcu ir vadījusi nepārtraukta praviešu pēctecība, vienmēr cenšoties panākt, lai Baznīcas locekļi iegūtu lielāku izpratni par Jēzus Kristus evaņģēliju un lielāku mīlestību pret to.

Mormon.org

Šī mājaslapa ir domāta, lai iepazīstinātu pasauli ar mūsu Baznīcu. Šajās lapās mēs ceram atbildēt uz jūsu jautājumiem, sniegt skaidru informāciju un nodrošināt iespējas uzzināt ko vairāk. Lapa „Mūsu cilvēki” iepazīstina lasītājus ar Pēdējo dienu svētajiem (mormoņiem), kuri stāsta savus stāstus par to, kā Jēzus Kristus evaņģēlijs ir svētījis viņu dzīvi. „Mūsu vērtības” izceļ dažas Pēdējo dienu svēto (mormoņu) kultūras prioritātes, tādas kā stipras ģimenes, kalpošana un pilsoniskā apziņa. Pamata mācības, kas raksturo mūsu ticību, atradīsiet sadaļā „Mūsu ticība”. Mēs ceram, ka šī mājaslapa jums būs labs sākums mūsu ticības izzināšanai, kas turpināsies ar sazināšanos ar misionāriem un mūsu Baznīcas dievkalpojumu apmeklējumiem.

Baznīcai pieder un tā uztur daudzas mājaslapas, lūk, dažas populārākās:

  • LDS.org – domāta galvenokārt Baznīcas locekļiem, piedāvājot Baznīcas vadītāju vēstījumus, mājaslapu grupas vietējām draudzēm, un nodrošinot resursus tiem, kas studē evaņģēliju vai gatavojas vadīt stundas.
  • Newsroom.LDS.org – piedāvā jaunākās ziņas un statistikas informāciju par Baznīcu.
  • Familysearch.org – lielākā ģenealoģijas organizācija pasaulē, piedāvājot pierakstus un pakalpojumus ikvienam, kas interesējas par ģimenes vēstures izpēti.