ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kalpošana citiem

Mēs visi varam kalpot

Jēzus Kristus teica: „Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem” (Jāņa 15:13). Tas nenozīmē, ka mums būtu jāmirst, lai izrādītu mīlestību pret saviem draugiem. Mēs nododam savu dzīvību katru dienu, kad mēs pirmajā vietā liekam kāda cita cilvēka vajadzības. (Un vārdu „draugi”, kas minēts šajā Rakstu vietā, mums jāsaprot kā ikvienu satikto cilvēku, jo Jēzus ir mums arī pavēlējis mīlēt citam citu.)

Mēs nododam savu dzīvi kalpojot. Baznīcas locekļiem ir daudz iespēju kalpot. Mēs varam būt laipni pret saviem kaimiņiem, piedalīties sabiedriskajā kalpošanā, pildīt pienākumus savās vietējās draudzēs vai ziedot Baznīcas plaša mēroga humānās palīdzības fondam. Šāda rīcība, vai tā būtu liela vai maza, liek mums justies laimīgiem, ka varam palīdzēt mūsu brāļiem un māsām, un atgādina mums, ka Dievs bieži vien ļauj mums būt par atbildi uz kāda cilvēka lūgšanām.

Kalpošanas mērķis

Kāds kaimiņu pāris devās palīgā, kad viņi pamanīja kādu vientuļo māti pārceļamies uz blakusesošo mājiņu. Galu galā viņi pavadīja visu sestdienu, nesot kastes, uzkopjot grīdas un izklaidējot sievietes divus mazos bērnus. Kad darbs bija paveikts, nākamajā nedēļā māte uzaicināja savus jaunos kaimiņus vakariņās, lai izrādītu savu pateicību. No sākuma viņi atteicās, jo bija skaidrs, ka māte bija trūcīga, taču viņa ar asarām acīs uzstāja. Pāris saprata, ka viņas viesmīlības pieņemšana vairāk sekmēs draudzību un cieņu nekā viņu labi domātā, laipnā atteikšanās.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca māca, ka visu, kas mums pieder, ir devis Dievs, tāpēc mums ir jābūt gataviem tajā dalīties — ar savu mantību un naudu, kā arī ar laiku un talantiem — lai palīdzētu citiem, kuri ir trūkumā (un ir svarīgi atcerēties, ka mēs visi esam šādā vai citādā veidā trūcīgi). Kalpojot citiem, mēs gūstam atziņu, ka nekas šajā dzīvē nav mūžīgāks par attiecībām, ko mēs veidojam ar citiem cilvēkiem, un nav labāka veida, kā tuvināties citiem, kā kopīgi darbojoties vienota mērķa labā. Spensers V. Kimbals, agrākais pravietis, paskaidroja: „Dievs patiešām ievēro mūs, un Viņš ir nomodā par mums. Taču mūsu vajadzības Viņš parasti apmierina ar kāda cita cilvēka palīdzību” („The Abundant Life”, Tambuli , 1979. g. jūn, 3). Dievs spēj paveikt Savu darbu pats, taču Viņš mums ļauj palīdzēt, jo kalpojot mūs var pārņemt brīnišķīgas sajūtas.

Kā mēs varam kalpot

Padomā par kādu, kurš izskatās pilnīgi pašpaļāvīgs — kuram ir labs darbs, skaista māja un kurš vispār ir laimīgs. Vai mēs šādam cilvēkam varam kalpot? Vai mums vajag kalpot, ja pat izskatās, ka viņam nav vajadzīga nekāda palīdzība? Jēzus Kristus evaņģēlijs māca, ka labumu no kalpošanas gūst ikviens — gan tas, kurš kalpo, gan tas, kuram tiek kalpots. Kalpošanas mērķis ir ne tikai apmierināt kāda vajadzības, bet arī izrādīt mīlestību pret mūsu brāļiem un māsām.

Personai būtu diezgan grūti saukt sevi par kristieti, ja tā neizjustu dziļu pienākumu un vēlmi kalpot saviem līdzcilvēkiem. Kad Jēzus Kristus bija uz Zemes, Viņš mūs mācīja mīlēt citam citu un vēl Viņš teica: „No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā” (Jāņa 13:35). Veids, kā mēs varam izrādīt savu mīlestību pret Dievu, ir kalpojot cits citam. Par laimi, daudzās iespējas, kā mēs varam nest cits cita nastas, ir gandrīz neierobežoti. Padomā par finansiālo, emocionālo, fizisko un garīgo palīdzību, ko mēs varam piedāvāt citiem. Padomā par saviem talantiem. Varbūt tev labi padodas matemātika, tu esi ļoti radošs(-a), tu esi grūti aizkaitināms utt. Padomā, cik šie talanti ir nozīmīgi, ja tu dalies tajos ar kādu, kuram ir nepieciešamas tavas īpašās zināšanas vai prasmes. Pat mazi pakalpojumi, piemēram, palīdzēšana kādam dārza darbos vai durvju atvēršana, var padarīt citiem dzīvi vieglāku. Mums nemaz nav tālu jāmeklē, lai rastu iespējas ziedot savu laiku un enerģiju. Vislabākais sekošanā Kristus paraugam ir tas, ka mums nav jāizvērtē, kam, kad un kā mēs kalpojam, — mēs vienkārši rīkojamies. Kalpošana var būt ieplānota vai spontāna — pazīstamam cilvēkam vai svešiniekam. Kristīga kalpošana nemeklē atzinību, nepieņem atlīdzību, un to motivē tikai mīlestība.

Kalpošanas iespējas

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca uztur daudzus pārtikas uzkrājumu centrus, konservu fabrikas un apstrādes iekārtas, kas piedāvā dažādas brīvprātīgo un kalpošanas iespējas.

  • United Way ir pasaules mēroga organizācija, kas sekmē kopēja mērķa sasniegšanu un rada visiem labākas dzīves iespējas, koncentrējoties uz trim stūrakmeņiem — izglītību, ienākumiem un veselību. Sauklis LIVE UNITED (Dzīvo vienoti) ir aicinājums ikvienam rīkoties, lai sekmētu minēto pārmaiņu veidošanos. Lai uzzinātu kalpošanas un brīvprātīgā darba iespējas, ko The United Way sniedz tavā reģionā, lūdzu, apmeklē:

    www.liveunited.org

  • Papildus iekšzemes palīdzības sniegšanai dabas katastrofu gadījumos Amerikas Sarkanais Krusts piedāvā žēlsirdīgu kalpošanu vēl piecās jomās: sabiedriskā kalpošana, kas palīdz trūcīgajiem; atbalsts un mierinājums militārpersonām un viņu ģimenēm; dzīvībai nepieciešamo asiņu un asins produktu savākšana, apstrāde un izplatīšana; izglītības programmas, kas sekmē veselību un drošību; un starptautiskās palīdzības un attīstības programmas. Lai uzzinātu brīvprātīgā darba iespējas, ko „Amerikas Sarkanais Krusts” nodrošina tavā reģionā, lūdzu, dodies uz:

    www.redcross.org

  • Vai tu meklē iespējas, kā sniegt ieguldījumu savā sabiedrībā? All for Good sniedz vienkāršu iespēju, kā atrast un veikt brīvprātīgas kalpošanas aktivitātes kopā ar draugiem un ģimeni. Iedvesmojoties no ASV prezidenta aicinājuma iesaistīt kalpošanā vairāk amerikāņu, kopā sanāca cilvēku grupa no tehnoloģijas, mārketinga un sabiedriskajiem sektoriem, lai izveidotu atvērtu lietojumprogrammu, kas ļauj atrast un dalīties brīvprātīgo aktivitātēs. Lai sameklētu kalpošanas un brīvprātīgo aktivitātes savā reģionā, lūdzu, dodies uz:

    www.allforgood.org

Jēzus Kristus parādīja pilnīgas kalpošanas priekšzīmi

Pēc Savām pēdējām vakariņām šeit, uz Zemes, Jēzus Kristus sēdēja ar Saviem mācekļiem, zinot, ka drīz Viņam tiks atņemta mirstīgā dzīvība. Viņš zināja, ka cietīs par pasaules grēkiem. Viņš zināja, ka viens no Viņa apustuļiem Viņu nodos un ka pūlis Viņu sitīs krustā. Kaut arī Viņš noteikti izjuta visu šo nomācošo domu smagumu, Jēzus Kristus pirms aiziešanas pazemīgi nometās ceļos un nomazgāja Savu mācekļu kājas. Dieva Dēls, kurš bija dzīvojis nevainojamu dzīvi, kuram bija spēks dziedināt slimos un uzcelt mirušos, un pārvērst ūdeni vīnā, veica šo vienkāršo un pazemīgo kalpošanu. Nekad iepriekš nebija dzīvojis kāds varenāks vai pielūgsmes cienīgāks par Viņu, taču Viņš nometās ceļos un nomazgāja Savu mācekļu kājas. Glābējs mums sniedza nevainojamas kalpošanas piemēru. Katra Viņa kalpošanas minūte šeit, uz Zemes, tika pavadīta kalpošanā Viņa līdzcilvēkiem.

Viņš paēdināja izsalkušos. Viņš dziedināja slimos. Viņš svētīja trūcīgos. Viņš kalpoja mācīdams. Pat būdams tikai divpadsmit gadus vecs zēns, Viņš „[darbojās] Sava Tēva lietās” (Lūkas 2:49). Censties dzīvot pēc Kristus pilnīgā kalpošanas parauga varētu būt grūti, taču mēs varam atcerēties, ka pat mūsu nelielie centieni parāda mūsu apņēmību līdzināties Viņam. Kad mēs apmeklējam slimos un vientuļos, mēs līdzināmies Jēzum. Kad mēs palīdzam saviem kaimiņiem salabot viņu mājas jumtu, kad mēs pagatavojam maltīti kādam, kam tā ir nepieciešama, kad mēs ziedojam dabas katastrofās cietušajiem, kad mēs piedodam saviem pāridarītājiem, mēs kalpojam tā, kā Viņš būtu kalpojis. Ja kalpojam līdzīgi Jēzum Kristum, mēs kļūstam tīrāki. Kalpošana mums palīdz saprast, ka mūsu laiks, talanti un īpašumi nepieder tikai mums pašiem.

Kalpošana Baznīcā

Viss darbs, lai vadītu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vietējās draudzes, tiek veikts brīvprātīgi. Bīskapiem un citiem vadītājiem ir savas profesijas, un viņi nesaņem samaksu par savu kalpošanu Baznīcā. Arī katram Baznīcas loceklim tiek dota iespēja kalpot savā draudzē vai vienībā. Pēdējo dienu svētie (Baznīcas locekļi) ziedojas, organizējot aktivitātes jauno vīriešu un jauno sieviešu grupām, mācot Svētdienas skolas nodarbības bērniem un pieaugušajiem, gatavojot muzikālos priekšnesumus, uzkopjot lūgšanu namus, strādājot bibliotēkā un daudzos citos veidos. Ārpus vietējās draudzes daži tiek aicināti kalpot tempļos, citi — palīdzēt cilvēkiem atrast darbu, doties kalpošanas misijās utt. Baznīcas locekļus šajās kalpošanas jomās aicina viņu vietējie vadītāji, taču viņi var izvēlēties, vai viņi vēlas, vai spēj tos pieņemt vai nē. Kalpošana Baznīcā tiek veikta nevis tāpēc, lai gūtu atzinību, vai tikai pienākuma apziņas dēļ, bet gan tāpēc, ka Baznīcas locekļi vēlas bagātināt apkārtējos cilvēkus un ziedot savu laiku un talantus, ar ko Tas Kungs viņus ir svētījis.

Baznīcas centieni

Līdztekus nelielajai, personīgajai kalpošanai Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi veic plašu, organizētu palīdzības sniegšanu grūtībās nonākušajos reģionos. Aprēķināts, ka kopš 1985. gada Baznīca ir ziedojusi vairāk nekā 1 miljardu dolāru skaidrā naudā un materiālās palīdzības veidā 167 dažādās valstīs, kur bijusi vajadzība pēc humānās palīdzības. Tā nosūtīja kravas lidmašīnu ar teltīm, brezentu, autiņbiksītēm un citām pirmās nepieciešamības precēm Čīles reģioniem, kas bija cietuši 2010. gada februāra zemestrīcē, un divas lidmašīnas, katrā no kurām bija vairāk nekā 80 000 mārciņu pārtikas un neatliekamās palīdzības materiālu, uz Haiti 2010. gada janvārī. Baznīcas vietējā, nacionālā un starptautiskā organizācija dod tai iespēju ātri koordinēt palīdzības centienus, lai pārtika, pirmās nepieciešamības preces un strādnieki varētu ierasties tad, kad tie visvairāk nepieciešami.

Uzzini vairāk par mūsu humānās palīdzības centieniem