ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Tiesības un izmantošana

IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

Lietojot šo mājaslapu, jūs piekrītat tālāk norādītajiem nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat kādam no nosacījumiem, neizmantojiet šo mājaslapu. Mēs paturam tiesības mainīt šos nosacījumus jebkurā brīdī, tādēļ pārbaudiet izmaiņas, kad jūs lietojat šo mājaslapu. Ja jūs turpināt šīs mājaslapas lietošanu pēc šo nosacījumu izmaiņu ievietošanas, tas nozīmē, ka jūs pieņemat šīs izmaiņas.

ATĻAUJAS UN IEROBEŽOJUMI

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidenta korporācija. Viss materiāls, kas ir atrodams šajā mājaslapā (ieskaitot vizuālos materiālus, tekstu, ikonas, skatījumus, datubāzes un vispārējo informāciju), pieder mums vai ir mūsu licencēts. Jūs varat skatīties, lejupielādēt un drukāt materiālus no šī mājaslapas tikai savai personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja vien nav norādīts savādāk. Turklāt materiālus drīkst pavairot mediju personāls izmantošanai tradicionālo publisko ziņu forumos, ja vien nav norādīts savādāk. Jūs nevarat izmantot materiālus no šīs mājaslapas citā mājaslapā vai datoru tīklā bez mūsu atļaujas. Jūs nedrīkstat pārsūtīt vai izplatīt materiālus no šī mājaslapas uz citām mājaslapām. Jūs nedrīkstat izmantot šo mājaslapu vai informāciju, kas atrodama šajā mājaslapā (tai skaitā, to cilvēku vārdus un adreses, kas iesniedza informāciju), produktu vai pakalpojumu pārdošanai vai reklamēšanai, klientu piesaistīšanai vai jebkādam citam komerciālam nolūkam.

Neskatoties uz iepriekš minēto, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un tiesībām aizliegt, atcelt vai ierobežot šīs mājaslapas lietošanu, tai skaitā, pavairošanu. Taču, tas nav mūsu pienākums noteikt, ko nozīmē „Godīga lietošana” personām, kuras vēlas izmatot materiālus no šīs mājaslapas. Tā ir pilnībā lietotāja atbildība. Turklāt mums nav jāsniedz papildus avoti citātiem, kā arī nav jānodrošina, ka materiāli ir gatavi citai izmantošanai. Tā galu galā paliek lietotāja atbildība. Tomēr Baznīca patur tiesības aizliegt tās materiālu izmantošanu un izskaidrot „Godīgu lietošanu”, kā to saprot likums.

MĀJASLAPU STARPSAITES

Jūsu ērtībai šajā mājaslapā var būt saites uz mājaslapām, kuras pārvalda citi. Mēs šīs mājaslapas neuzturam un nekontrolējam, un mēs neatbildam par to saturu. Lai arī mēs cenšamies piesaistīt vienīgi gaumīgas un atbilstošas mājaslapas, dažas no tām var saturēt neatbilstošus vai neobjektīvus materiālus. Ja jūs, lietojot šo mājaslapu, atrodat šāda veida materiālu, lūdzu, nekavējoties ziņojiet mums par to. Mēs pieņemam, ka visi, kuri informāciju padara pieejamu internetā, sagaida, ka tā būs publiski un plaši pieejama. Tādēļ mēs uzskatām, ka saišu veidošana ar citām mājaslapām ir likumīgi atļauta un ir saskaņā ar to cilvēku gaidām, kuri lieto internetu. Tomēr, ja pieeja kādai noteiktai mājaslapai ir jābūt ierobežotai, mājaslapas operatoram par to mums nekavējoties ir jāziņo.

JURISDIKCIJA UN PIEMĒROJAMAIS LIKUMS

Šo vienošanos nosaka Amerikas Savienoto Valstu Jūtas štata likumi, tas attiecas uz noslēgtajiem līgumiem un jātiek izpildītam pilnīgi visā štatā, neesot pretrunā ar jebkādiem likuma principiem un konfliktiem. Jebkāda rīcība, ko jūs pielietojat, lai īstenotu šo vienošanos, vai jebkādi jautājumi, kas attiecas uz šo mājaslapu, ir pakļauta valsts vai federālām tiesām, kas atrodas Soltleikas apgabalā, Jūtas štatā, un ar šo jūs piekrītat un sniedzat personīgo piekrišanu šīm tiesām, kuru mērķis ir tiesāties saistībā ar jebkādu šādu rīcību. Ja kādi šīs vienošanās nosacījumi ir daļēji vai pilnībā nelikumīgi, atcelti vai nepiemērojami, atlikušie nosacījumi netiks ietekmēti, ja vien mēs nenosakām, ka nederīgs vai nepiemērojams nosacījums ir būtisks vienošanās termins, kura gadījumā mēs paturam savas tiesības vienošanās līgumā veikt labojumus.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tīšiem vai netīšiem bojājumiem, kas jums var rasties, lietojot vai nespējot lietot materiālus šajā mājaslapā vai jebkurā piesaistītajā lapā, ieskaitot, taču ne tikai: uz ienākumu zaudējumiem, uzņēmējdarbības traucējumiem un programmu vai citu datu zudumu jūsu informācijas apstrādes sistēmā. Nekādā gadījumā mūsu kopējā atbildība pret jums par visiem bojājumiem, zaudējumiem un rīcības sekām nepārsniedz jūsu maksājuma apjomu, ja tāds ir, apmeklējot šo mājaslapu vai jebkuru saistīto lapu.

ATRUNAS

MATERIĀLI ŠAJĀ MĀJASLAPĀ UN JEBKURĀ PIESAISTĪTAJĀ MĀJASLAPĀ TIEK SNIEGTI „KĀ IR” UN BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, IZTEIKTĀM VAI PIEDOMĀTĀM. PILNĀ MĒRĀ ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROJAMO LIKUMU, MĒS ATSAKĀMIES NO VISĀM GARANTIJĀM, IZTEIKTĀM VAI PIEDOMĀTĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI: UZ NOSAUKUMA GARANTIJĀM UN PIEDOMĀTĀM PIEPRASĪJUMA UN NOTEIKTAS MĒRĶAUDITORIJAS PIEMĒROTĪBAS GARANTIJĀM. MĒS NEGARANTĒJAM, KA FUNKCIJAS, KO SATUR ŠĪ MĀJASLAPA, BŪS NEPĀRTRAUKTAS VAI BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS IZLABOTI VAI KA ŠĪ MĀJASLAPA VAI SERVERIS, KAS TO PADARA PIEEJAMU, NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS.

FIRMAS ZĪMES

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca un Mormon ir Intellectual Reserve, Inc firmas zīmes.

Papildus palīdzību vai informāciju par Baznīcas autortiesību materiāliem jūs varat iegūt, sazinoties ar Baznīcas intelektuālā īpašuma biroju:

Tālrunis: 1-801-240-3959 vai 1-800-453-3860, paplaš. 2-3959
Fakss: 1-801-240-1187
E-pasts: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Dažos gadījumos atbildes saņemšanai var būt nepieciešamas no divām līdz četrām nedēļām.