#Halleluja voor …

De vreugde van een nieuwe levenswandel dankzij het offer van Jezus Christus hoeft niet alleen in woorden te worden geuit. Deze GIF-animaties illustreren treffend wat er dankzij Jezus Christus mogelijk voor ons is.

Halleluja voor verlichte lasten

Matteüs 11:28 — Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

downloaden Alles weergeven