#Halleluja voor …

De vreugde van een nieuwe levenswandel dankzij het offer van Jezus Christus hoeft niet alleen in woorden te worden geuit. Deze GIF-animaties illustreren treffend wat er dankzij Jezus Christus mogelijk voor ons is.

Halleluja voor vergeving

Efeze 4:32 — Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

downloaden Alles weergeven