#Halleluja voor …

De vreugde van een nieuwe levenswandel dankzij het offer van Jezus Christus hoeft niet alleen in woorden te worden geuit. Deze GIF-animaties illustreren treffend wat er dankzij Jezus Christus mogelijk voor ons is.

Halleluja voor leven na de dood

1 Korinthe 15:22 — Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

downloaden Alles weergeven