#Halleluja voor …

De vreugde van een nieuwe levenswandel dankzij het offer van Jezus Christus hoeft niet alleen in woorden te worden geuit. Deze GIF-animaties illustreren treffend wat er dankzij Jezus Christus mogelijk voor ons is.

Halleluja voor Hem

Johannes 11:25 — Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.

downloaden Alles weergeven